Arenguprogramm on ellu kutsutud meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames. Arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja on programmis osalejaile tasuta (omaosalust ei nõuta).

Programmi sihtgrupp on kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja maakondlike omavalitsusliitude arendustöötajad (arendusspetsialistid, arendusnõunikud, arendusosakonna juhatajad, maakondlike arenduskeskuste juhatajad, konsultandid, juhid jt), kelle peamiseks tööülesandeks on kohaliku omavalitsuse või maakonna arengu kavandamine.

Programmi eesmärk on parandada arendustöötajate võimekust piirkonna arengu suunamisel ettevõtluse ja tööhõive valdkonnas ning luua eeldused ettevõtjate ja avaliku sektori arendustöötajate heaks koostööks Eestimaa erinevate piirkondade arendamisel.

Programmi tulemusena osalejad

  • tunnevad ettevõtluse ja tööhõive valdkonna arenguid riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil;
  • on teadlikud strateegilise planeerimisega seotud aspektidest ning nende ellu rakendamise võimalustest;
  • omavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi sihtgruppide kaasamiseks ja arengu kavandamiseks;
  • tunnevad piiriülese ja sektoritevahelise koostöö võimalusi ettevõtluse ja tööhõive arendamisel;
  • omavad ülevaadet koostöövõrgustike toimimisest ja tegutsemisest.

Programm on ülesehitatud vaheldusrikkalt, koolitustel vaheldub teooria erinevate aktiivõppe meetoditega. Kasutame individuaal- ja grupitööd, juhtumianalüüse, simulatsiooniharjutusi, videoesitlusi. Viime õpet läbi erinevais piirkondades ning tutvume sealsete kohalike ettevõtjate ja ettevõtmistega.

Programmi koolitajad

Teet Kuusmik, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige
Tõnu Mertsina, Swedbank Eesti peaökonomist
Aet Kiisla, TÜ Narva Kolledž, õppedirektor, avaliku halduse lektor, kohaliku omavalitsuse korralduse programmijuht
Ave Peetri, ettevõtjate nõustaja-coach
Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja
Ingrid Niid, Saue linnavalitsuse pearaamatupidaja
Katri-Liis Reimann (PhD), Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi avaliku juhtimise dotsent ja globaalse võrgustumise ja tulevikuseire suunajuht
Donnie Morrison, Välis-Hebriidide (Šotimaa) kohaliku arenguagentuuri vanemkonsultant
Lauri Jalonen, Ida- Viru ettevõtluskeskuse konsultant
Tiit Niilo, Nopri talumeierei omanik ja peremees ning Misso vallavolikogu liige
Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) kaasasutaja ja juhatuse esimees

Programmi aitavad üheks tervikuks siduda juhtivkoolitaja Kadri Tillemann, aktiivõppe treener Piret Lõuk ja projektijuht Terje Schmidt.

Arenguprogramm toimub perioodil jaanuar 2017 – mai 2017.

Aset leiab kolm 2-päevast koolitusmoodulit ja kahepäevane õppereis arenguprogrammi lõpus, kokku 8 päeva.

I koolitusmoodul: “Ettevõtluse ja tööhõive arendamise võimalused kohalikul tasandil”,12.-13.01.2017 (I õppegrupp), 08.-09.02.2017 (II õppegrupp)
II koolitusmoodul: “Ettevõtluse ja tööhõive käsitlemine piirkonna arengu kavandamisel”, 01.-02.03.2017 (I ),09.-10.03.2017 (II)
III koolitusmoodul: “Koostöö ja võrgustumine”, 29.-30.03.2017 (I), 05.-06.04.2017 (II)
Õppereis Soome: mai 2. nädal (I), mai 3. nädal (II)