Meist

Tänu enam kui 13-aastasele kogemusele on AHA Keskus kindel ja väärikas partner Eesti koolitusturul. Tegutsemisaja jooksul oleme enim tuntust kogunud valdkonnaspetsiifiliste koolituste läbiviimisega, mille hulka kuuluvad asjaajamiskoolitused, finants- ja raamatupidamisalased koolitused ning kohaliku omavalitsuse toimimist ja ülesandeid ning hariduselu juhtimist käsitlevad koolitused.

Praktikult praktikule jagatud kogemused ja igapäevaelus rakendatavad teadmised teenivad organisatsioonide ja inimeste arengut. Pöörame suurt tähelepanu avaliku teenistuse juhtide, sh esmatasandi- ja keskastmejuhtide isikliku efektiivsuse suurendamisele.

Nõustame strateegiliste arengukavade ja äriplaanide koostamisel, juhime arendusprotsesse, aitame klientidel välja sõeluda projektiideid, leida sobivaid rahastusallikaid ning vormistada taotlusdokumente. Arendame ennast ja meie kliente uute loovusmeetodite kasutuselevõtul.

Meie partnerid, konsultandid ja lektorid on ühiskonnas tuntud arvamusliidrid, ülikoolide õppejõud, edukad ettevõtjad ja kodanikuelu eestvedajad. Tänu meeskonnale ja partneritele on AHA Keskusel laialdased kompetentsid.

Oleme uuendusmeelsed ning väärtustame isiklikku arengut ja pidevat õppimist. Töised väljakutsed ja klientide tagasiside on peamisteks käivitatavateks jõududeks.

Suhtlemisel klientidega oleme kiired, täpsed, paindlikud ja sõbralikud. Meie koolituskonsultandid selgitavad välja kliendi vajadused, sisekoolituste tellimisel teeme põhjalikku eel- ja järeltööd. Panustame pidevalt positiivse ja õppimist toetava keskkonna loomisse.

 

Anda üksikiskutele ja organisatsioonidele professionaalseid teadmisi ja oskusi, mis aitavad kaasa minna ja toime tulla kiiresti muutuva maailama arengute ja väljakutsetega.
Läbi strateegilise partnerluse oleme tugevaimad praktikult praktikule koolituste pakkujad Eestis.

Arengule orienteeritus
Käime kaasas muutustega, pakume uudseid ja innovatiivseid lahendusi, arendame organisatsioone  ja iseennast.

Kompetentsus
Anname kaasaegseid, teoreetilisi ja praktilisel kogemusel põhinevaid teadmisi.

Praktilisus
Koolitajatena kaasame oma ala tunnustatud spetsialiste-praktikuid ning valdkonna arvamusliidreid.

Kliendikesksus ja paindlikkus
Lähtume kliendi vajadusest nii sisu kui vormi osas, kasutame paindlikke meetodeid, loome toetava ja positiivse suhtlus- ja õpikeskkonna.

Parem ühiskond
Tegutseme missioonitundega, paneme õla alla ühiskonna jaoks olulistele ideedele ja ettevõtmistele.

 

Meie kliendid

 1. Avalik sektor
  • riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja töötajad
  • koolide ja koolieelsete lasteasutuste juhid ja õpetajad
 2. Erasektor
 3. Vabaühendused

Meie teenused

 1. Koolituste, sh sisekoolituste ettevalmistamine ja läbiviimine
 2. Nõustamine ja arendustöö:
  • Strateegiliste arengukavade koostamine
  • Äriplaanide koostamine
  • Projektiideede väljatöötamine, rahastusallikate väljaselgitamine, projektitaotluste koostamine ja projektide juhtimine
  • Koolitus- ja arendustöö meetodite tutvustamine
 3. Tõlketööd eesti-inglise, inglise-eesti ja saksa-eesti keele suunal