Projektid

Timeline

2017
2017

Arendustöötajate arenguprogramm

 • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
 • Projekti kestus: jaanuar 2017 - mai 2017
2014
2014

Kernu valla vabaühenduste, kodanike, ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimekuse loomine/tõstmine, nende efektiivsemaks osalemiseks kogukonna elukvaliteeti mõjutavate tegevuste kavandamises ja elluviimises

 • Rahastaja: Kodanikuühenduste Sihtkapital
2011
2011

Strateegilise planeerimise teemaliste koolituste korraldamine

 • Tellija: EV Rahandusministeerium
 • Sihtgrupi suurus: 100 inimest
 • Projekti kestus: september-detsember 2011
2010
2010

Teabe avalikustamise, avaliku teabe ja isikuandmete kaitse teemaliste koolituste korraldamine

 • Tellija: EV Rahandusministeerium
 • Sihtgrupi suurus: 300 inimest
 • Projekti kestus: oktoober 2010 – mai 2011
2010

Kuidas tuua kliimamuutuste teema koolitundi?

 • Rahastaja: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Projekti kestus: aprill-mai 2010
2010

Saare maakonna omavalitsuste koostöö ja juhtimisvõimekuse arendamine

 • Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
 • Tellija: Saaremaa Omavalitsuste Liit
 • Projekti kestus: mai-juuni 2010
2009
2009

Tapa valla haldusvõimekuse tõstmine juhtimissüsteemi ja töökorralduse tõhustamise, majandusosakonna meeskonnatöö, kultuurivaldkonna arengu ja ning koostöö ja volikogu sisseelamiskoolituse läbi

 • Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
 • Tellija: Tapa Vallavalitsus
 • Projekti kestus: jaanuar-mai 2009
2008
2008

Järvakandi valla ametnike ja hallatavate asutuste töötajate haldusvõimekuse tõstmine

 • Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
 • Tellija: Järvakandi Vallavalitsus
 • Projekti kestus: september 2008 - juuni 2009
2008

Info- ja usaldussilla loomine Tallinna eesti ja mitte-eesti kogukonnas tegutsevate mittetulundusühenduste vahele

 • Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus
 • Projekti kestus: juuni-detsember 2008
2008

Harjumaa õpetajate/koolidirektorite koolitus ja koostöö sooaspekti integreerimiseks ja uute õppemeetodite rakendamiseks

 • Rahastaja: Avatud Eesti Fond
 • Projekti kestus: mai-detsember 2008
2007
2007

Vallajuhi kommunikatsioonioskused juhtimisoskuste osana

 • Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
 • Tellija: Eesti Maaomavalitsuste Liit
 • Projekti kestus: veebruar-juuni 2007
2006
2006

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhtimisvõimekuse arenguprogramm

 • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
 • Tellija: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 • Projekti kestus: veebruar-detsember 2006
2006

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liikmete ja partnerite haldussuutlikkuse tõstmine juhtide ühiskoolituse kaudu

 • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
 • Tellija: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
 • Projekti kestus: veebruar-juuni 2006
2006

Kultuuriministeeriumi strateegilise planeerimise ja juhtimisvõimekuse tõstmise koolitus

 • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
 • Tellija: Kultuuriministeerium
 • Projekti kestus: veebruar-detsember 2006
2006

Raudteeinspektsiooni arengukava koostamise protsessi algatamine

2006

Andmekaitse Inspektsiooni arengukava koostamise protsessi algatamine

2005
2005

Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnosiirdekeskuse loomise protsessi algatamine

2005

Eesti Maaomavalitsuste Liidu, maakondlike omavalitsusliitude ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni haldussuutlikkuse tõstmine integreeritud juhtimiskoolituse kaudu

 • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
 • Tellija: Eesti Maaomavalitsuste Liit
 • Projekti kestus: oktoober 2005 - august 2006
2004
2004

Karjääriredelil ülespoole – mentorlus karjääriedenduse efektiivne vahend

 • Rahastaja: Euroopa Ühenduse 5. raamprogrammi sooline võrdõiguslikkus raames
 • Tellija: EV Sotsiaalministeerium
 • Projekti kestus: mai 2004 - jaanuar 2005
2004

Via Hanseatica territoriaalse teemaplaneeringu koostamise protsessi algatamine Valga maakonnas

2004

Deatilplaneeringu menetlemise põhiprotsessi ja valitud alaprotsesside kirjeldus

2003
2003

Ruila Põhikooli arengukava koostamine

2003

Mustamäe linnaosa arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

2001
2001

EV Kultuuriministeeriumi arengukava koostamine (koostöös EAHI-ga)

2001

Saue Gümnaasiumi arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

2000
2000

Pärnu Koidula nim. Gümnaasiumi arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

1998
1998

Võrtsjärve piirkonna arengukava koostamine (koostöös EMI-ECO-ga)

1997
1997

Põltsamaa piirkonna arengukava protsessi juhtimine (koostöös EMI-ECO-ga)

1997

Kadrina valla arengukava protsessi juhtimine (koostöös EMI-ECO-ga)