Arendustöötajate arenguprogramm

  • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
  • Projekti kestus: jaanuar 2017 – mai 2017
  • Sihtrühm: kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja omavalitsusliitude ametnikud ja töötajad

Arendustöötajate arenguprogrammi põhifookuses oli ettevõtluse ja tööhõive arendamine piirkondlikul ja kohalikul tasandil, aga keskenduti ka meeskonnatöö juhtimisele, projektijuhtimisele, kommunikatsioonile ja avalikule esinemisele. Koolitusprogramm koosnes kolmest 2-päevasest moodulist ja 2-päevasest õppereisist, kogumahus 58 akadeemilist tundi. Programm viidi läbi kolmes grupis ja selle läbis kokku 78 inimest.

AHA Keskuse juhitud Arendustöötajate arenguprogramm on Euroopa Liidu struktuurifondide lehel esile toodud kui üks edulugu. Vaata lähemalt siit