Eesti Maaomavalitsuste Liidu, maakondlike omavalitsusliitude ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni haldussuutlikkuse tõstmine integreeritud juhtimiskoolituse kaudu

  • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
  • Tellija: Eesti Maaomavalitsuste Liit
  • Projekti kestus: oktoober 2005 – august 2006