Harjumaa õpetajate/koolidirektorite koolitus ja koostöö sooaspekti integreerimiseks ja uute õppemeetodite rakendamiseks

  • Rahastaja: Avatud Eesti Fond
  • Projekti kestus: mai-detsember 2008