Info- ja usaldussilla loomine Tallinna eesti ja mitte-eesti kogukonnas tegutsevate mittetulundusühenduste vahele

  • Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus
  • Projekti kestus: juuni-detsember 2008