Järvakandi valla ametnike ja hallatavate asutuste töötajate haldusvõimekuse tõstmine

  • Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
  • Tellija: Järvakandi Vallavalitsus
  • Projekti kestus: september 2008 – juuni 2009