Strateegilise planeerimise teemaliste koolituste korraldamine

  • Tellija: EV Rahandusministeerium
  • Sihtgrupi suurus: 100 inimest
  • Projekti kestus: september-detsember 2011