Teabe avalikustamise, avaliku teabe ja isikuandmete kaitse teemaliste koolituste korraldamine

  • Tellija: EV Rahandusministeerium
  • Sihtgrupi suurus: 300 inimest
  • Projekti kestus: oktoober 2010 – mai 2011