Aegviidu Lasteaia konverents: Praktiline õuesõppe päev läbi aktiivõppemeetodite, 19.04.2022

Koolituse algus:

19. aprill 2022 09:30

Koolituse lõpp:

16:30

Toimumise koht

Aegviidu Mesitaru Lasteaed ja selle lähiümbrus

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 50 in

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Õppe eesmärk

Kodukoha looduse avastamine ja enda sisekaemus läbi aktiivõppemeetodite ning meelerahuvõtete.

Õppe sisu

 • kodukoha lindude märkamine ja äratundmine metsaretkel;
 • linnulaulu kuulamine ja linnuliikide eristamine nende laulu kaudu;
 • laululindude käitumise uurimine;
 • mesilaste elukorralduse tutvustamine mesitaru näitel;
 • mesilaste käekäik Aegviidus, Eestis ja maailmas;
 • mesilaste meekorje, mee valmistamise protsess, kvaliteet ja selle hindamine;
 • loodusteadlikkuse arendamine, kontakti tugevdamine loodusega ja iseendaga, meelte ja tajude avardamine;
 • meelerahuvõtete praktiseerimine looduses;
 • kõikide meelte aktiviseerimine looduses ja kodukohaümbruses.

Õpitulemus

 • märkab ja pöörab teadlikult tähelepanu kodukoha looduskeskkonnale;
 • teadvustab Eesti lindude olulisust, õpib tundma ja eristama nende käitumist ja laulu;
 • teab mesilaste pereliikmeid ja nende elukorraldust;
 • teadvustab mesilaste olulisust maailma ökosüsteemi kontekstis;
 • teab mee valmistamise etappe;
 • tunneb välimuse ja maitse järgi ära looduslikult puhta mee;
 • paraneb motivatsioon (soovitakse looduses olla ja loodust tundma õppida, tuntakse end looduskeskkonnas mugavalt);
 • suureneb uudishimu, tekib küsimusi ja inspiratsiooni;
 • areneb välja tugevam ja püsivam kontakt looduse ja iseendaga (kaasub parem arusaam endast ja ümbritsevast);
 • suureneb õnnetunne (toetab õnnehormoonide dopamiin, serotoniin ja oksüdotsiin produktsiooni organismis);
 • paranevad psühhosotsiaalsed oskused (arendatakse julgust, hoolivust, sõbralikkust, tänutunnet ja positiivse märkamist);
 • areneb metafoorne ja abstraktne mõtlemine; paraneb tunnete ja mõtete regulatsioon (eneseregulatsioon);
 • teravnevad meeled, tajud ja areneb sensoorika;
 • toimub rahunemine, tasakaal ja stressi ning pingete maandamine – õpitakse ise maandama oma pingeid looduskesskonna kaasabil;
 • märkab teadlikult looduse pakutavaid võimalusi ja kasutab neid mõtestatud õppe eesmärgil;
 • väärtustab ja hoiab looduskeskkonda.

Teemad ja ajakava

Maarja Orusalu: “Linnulauluhommik koos retkega jõe äärde”

Ülo Lippa: “Mesilindude mee kvaliteet”

Annika Klemets: “Meelerahu võtted looduses”

Lehte Tuuling:  “Ümbruse avastamine kõikide meelte abil”

 

9.30-9.45         Kogunemine lasteaia saalis, registreerimine
9.45                  Avasõnad
10.00 -11.00    Maarja Orusalu / Ülo Lippa
11.00 -12.00    Maarja Orusalu/ Ülo Lippa
12.00 – 13.00   Lõuna lasteiaia saalis
13.00 -14.30    Annika Klemets/Lehte Tuuling
14.30 -16.00    Annika Klemets/Lehte Tuuling
16.00 -16.30    Päeva kokkuvõte lasteaia saalis, tee ja küpsised, tagasiside

Õppetöö toimub paralleelsetes rühmades.

Koolitajate kogemus

Maarja Orusalu, harrastusornitoloog, Lahemaa kultuuripärandi- ja loodusgiid

Ülo Lippa: Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige, aasta mesinik 2017. Aktiivne koolitaja mesinduse ja mesilaste teemal.

Annika Klemets: on loodust, loomi ja loomingut igapäevaselt oma töösse kaasav psühholoog ja inimeseõpetuse õpetaja RAM Vodja koolis ja rehabilitatsioonikeskuses MTÜ VAU. Koolitanud enese- ja loodusteadlikkuse teemal lapsi, noori ja täiskasvanuid.

Lehte Tuuling: Tartu Ülikooli õppejõud MA, Euroopa Koolieelse Kasvatuse Uurimise Assotsiatsiooni (EECERA) ja Eesti Lasteaednike Liidu liige. Aktiivne koolitaja õuesõppe ja looduse teemadel.

Vastutav korraldaja: Maia Alumaa, Aegviidu Lasteaia direktriss

Kuidas kohale jõuda

Autoga:
Tallinna poolt tulles jälgige, kui paremalt möödute Aegviidu Meie poest, siis kohe, enne raudteed tuleb ristmikul vasakule keerata. Sõita otse seni, kuni ületate teise künnise. Siis keerata kohe uuesti vasakule Kase tänavale. Jõudes mäest üles, sõites otse metsani, jõuategi Aegviidu Mesitaru Lasteaia peaväravani.
Parkimine:
Parkimine on piirkonnas tasuta. Maja ümber võib parkida vabade kohtade olemasolul. Võib parkida ka lasteaia maja taha seikluspargi juurde.
Ühistranspordiga:
Rongid Tallinnast 8.26 – Aegviidus 9:16, Narvast 07:17- Aegviidus 9:12
Tagasi Aegviidust 16:34- Tallinnas 17:24, Aegviidust 18:05- Narvas 19:59.
Jälgige rongiaegade graafikut, see võib muutuda.

Rongilt maha tulles mööduda Aegviidu depoohoonest ning minna ülesmäge mööda Kase tänavat kuni lõpuni, kus asub lasteaed.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud