AEV LAPSED – KÄITUMISPROBLEEMID JA SEKKUMINE NENDE KORRAL. 20. SEPTEMBRIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

20. september 2018 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) juhid, õpetajad ja tugispetsialistid

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda lastega töötavatele pedagoogidele teadmisi koolieelikute käitumisprobleemide olemusest, põhjustest ja sekkumise võimalustest.

Teemad

 • Käitumisprobleemide põhjused (kesknärvisüsteemi orgaanilised kahjustused, geneetika, sotsiaalsed ja segatüüpi põhjused) ning avaldumine.
 • Käitumissündroomid (negatiivne eneseesitlus, sotsiaalselt desorienteeritud käitumine, tegevustest fantaasiamaailma eemaldumine, krooniline edasijõudmatus, perekondlik isolatsioon ja verbalism), sekkumise vajalikkus ja võimalused.
 • Ülevaade koduse kasvatuse vajakajäämistest ja selle tagajärgedest kaasajal.

Koolitaja

Ülle Kuusik – Magister artium eripedagoogikas 2004; Logopeed tase 8; eripedagoog, tase 8.

Õppematerjal

 • Ennok, Kairi. Lapse emotsionaalne arendamine. Atlex. 2012.
 • Häidkind, Pille ja Kuusik, Ülle. Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses// Lapse arengu hindamine ja toetamine. Studium. 2009.
 • Juul, Jesper. “Ei” ütlemise kunst. Väike-Vanker. 2010.
 • Juul, Jesper. Minu piirid – sinu piirid: Väike-Vanker. 2011.
 • Larsson, Liv. Väike tunnete raamat. Ilo. 2008.
 • Neuhaus, Cordula. Hüperaktiivne laps. Kunst. 2001.
 • Pryor, Karen. Ära koera maha lase! Õpetamise ja treenimise uus kunst. Tänapäev. 2008.
 • Rogers, Bill. Taasleitud käitumine. TÜ Kirjastus. 2008.
 • Furman, Ben. Oskuste õppe käsiraamat.2016
 • Sinkkonen, Jari. Mida on lapsel kasvamiseks vaja? Väike Varrak. 2011.
 • Solter, Aletha J. Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla. Väike- Vanker. 2007.
 • Winteroff, Michael. Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid. Väike-Vanker. 2010.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud