AGRESSIIVNE JA HÜPERAKTIIVNE LAPS LASTEAIAS. TOIMETULEKUSTRATEEGIAD. 5. MÄRTSIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

05. märts 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Anda ülevaade sagedasematest käitumisprobleemidest eelkoolieas ja toimetuleku viisidest nende käsitlemisel.

Õppe sisu

Koolituspäev koosneb nii teoreetilisest ülevaatest kui praktilistest harjutustest. Soovitav oleks osalejatel ühe praktilise juhtumi kaasa toomine.

Õppe tulemused

Koolituspäev koosneb nii teoreetilisest ülevaatest kui praktilistest harjutustest. Soovitav oleks osalejatel ühe praktilise juhtumi kaasa toomine.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Külli Muug, kliiniline lastepsühholoog. Töötanud alates 1995. Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus. Lisaks töötanud koolis psühholoogia aine õpetajana. Mitmete koolitusasutustega koostöös läbi viinud koolitusi laste arengu- ja käitumisprobleemide osas, samuti supervisiooni huviringide juhendajatele.

Soovituslik kirjandus

„Taasleitud käitumine“ Bill Rogers, TÜ kirjastus 2008 „Oskuste õppe käsiraamat“, Ben Furman, 2016

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud