ARENDUSTÖÖTAJATE ARENGUPROGRAMM, II MOODUL, 17.-18. JAANUAR 2018, TARTU

Koolituse algus:

17. jaanuar 2018 10:00

Koolituse lõpp:

18. jaanuar 2018 16:15

Sihtrühm

Kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ja maakondlike omavalitsusliitude arendustöötajad

Õppekava maht

Kokku 6 õppepäeva + 2-päevane õppereis Soome

Eesmärk

Arenguprogrammi eesmärk on luua eeldused ettevõtjate ja avaliku sektori arendustöötajate heaks koostööks Eestimaa erinevate piirkondade arendamisel.

Programmis osalejad:

• saavad ülevaate ettevõtjate ootustest ja vajadustest ning osalevad kohtumistel ettevõtjate ja ettevõtetega üle Eesti;
• omandavad teadmisi arengu kavandamisest, selle mõjude hindamisest, kaasamisest ja paljust muust, mida ettevõtluse ja tööhõive edendamiseks vaja on;
• katsetavad uusi teadmisi oma töövaldkonnaga seotud praktiliste probleemide lahendamisel töötubades ja aruteludes koos ekspertide ja koolituskaaslastega;
• tutvuvad Eesti- ja välismaisete parimate praktikate ja väljakutsetega valdkonna arendamisel.

Moodulite toimumise ajad ja kohad

• I moodul „Ettevõtluse ja tööhõive arendamise võimalused kohalikul tasandil“ – 13.-14. detsember 2017, Narva-Jõesuu ja Narva
• II moodul „Ettevõtluse ja tööhõive käsitlemine piirkonna arengu kavandamisel“ – 17.-18. jaanuar 2018, Tartu
• III moodul: Soome õppereis – 28. veebruar – 1. märts 2018
• IV moodul „Koostöö ja võrgustamine“ – 18.-19. aprill 2018, Pärnu

II moodul

Ettevõtlust ja tööhõivet toetava arengu kavandamine erinevatel tasanditel
17.-18. jaanuar 2018, Tartu

Koolitajad: Kadri Tillemann, Kaupo Reede, Piret Lõuk, Katrin Pihor, Jaan Aps, Ave Peetri

PÄEVAKAVA

1. päev: 17. jaanuar 2018, Dorpati konverentsikeskus, Parrot seminarisaal (Turu 2, Tartu, asukohaskeem), pärastlõunal Spark Demo seminarisaal (Narva mnt 3, Tartu, asukohaskeem)

10:00-10.30 Kogunemine, tervituskohv
10.30-11.45 Arengu kavandamise olulised aspektid globaalse ja EL arengu kavandamisel näitel, Kadri Tillemann, OÜ Vesterra
11.45-12.00 Kohvipaus
12.00-13.30 Riigi sihid ettevõtluse ja tööhõive arendamisel, Kaupo Reede, MKM-i majandusarengu osakonna juhataja
13.30-14.30 Lõuna hotellis Dorpat
14.45-16.15 Aktiivõpe: SPARK Demo külastus (Lõuna-Eesti Ettevõtlus demo-jainfokeskus, Narva mnt 3)
16.30-18.00 Kohalik ettevõtluskeskkond: mõjurid, mõjutajad ja mõjutamisvõimalused, Katrin Pihor, Riigikantselei kõrghariduse ja teaduse rakkerühma juht
18.00-18.45 Aktiivõpe: kodutöö tutvustus: lugemissoovituste jagamine teistele osalejatele
19.30 Õhtusöök vestlusringiga restoranis Vilde ja Vine

 

2. päev: 18. jaanuar 2018, Tartu Loodusmaja I korruse saal (Lille 10, Tartu, asukohaskeem)

9.00-10.30 Kohaliku ja regionaalse valitsustasandi võimalused sotsiaalse ettevõtluse arengu toetamisel, Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-11.45 Ettevõtte arengufaasid ja nendest tulenevad koostöövõimalused, Ave Peetricoach
11.45-12.15 Uued suunad poliitikaprobleemide lahendamisel – süsteemilähenemine, Kadri Tillemann
12.15-13.00 Lõuna Tartu Loodusmajas
13.00-13.30 Kaasamine ja koosloome ettevõtluse ja tööhõive arendamisel, Kadri Tillemann
14.30-16.00 Aktiivõpe: simulatsiooniharjutuse läbiviimine, tulemused, arutelu
16.00-16.15 Koolitusmooduli kokkuvõte