Veebikoolitus. ARENGULISE ERIVAJADUSEGA (AEV) LAPS LASTEAIAS, 19. novembril 2020

Koolituse algus:

19. november 2020 10:00

Koolituse lõpp:

15:00

Toimumise koht

Veebikoolitus. Osalejatele saadetakse link.

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

5,5 akadeemilist tundi

Ajakava

10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

 • Anda ülevaade AEV põhjustest, olemusest ja allrühmadest.
 • Selgitada AEV laste arendustegevuses rakendatavaid õpetamismeetodeid ja –võtteid.
 • Kirjeldada arendustegevuse valdkondi töös AEV lastega.
 • Anda nõuandeid koostööks AEV lapse perega.

Õppe sisu

• Kes on erivajadusega laps?
• Erivajaduse olemus
• AEV laste õpetamise põhimõtted
• Varajase sekkumise tähtsus, olemus
• Mida märgata?
• Lapse arengu hindamine
• Arendav õpetamine ehk kes on kaasatav
• AEV arendustegevuse valdkonnad, rakendatavad meetodid
• Koostöö lastevanematega

Koolitaja kogemus

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980.a. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel osalejatele (kursus „Eripedagoogi nõuandeid tavarühma õpetajatele, 64 ak tundi“). 2004.a. on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2014.a. omab logopeedi kutset (tase, 7) ning alates 2015.a. eripedagoogi kutset (tase, 8). J. Strebeleva hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures (1996.a) ja omab vastavat litsentsi.

Õppe tulemusel

• Teavad õpetajad väikelapse üld- ja kõnearengu näitajaid ning on suutelised märkama sellest eristuvaid juhtumeid.
• Mõistavad sekkumise olulisust enne 3 eluaastat.
• Omavad ülevaadet hindamissüsteemi olemusest ja hindamise põhimõtetest
• Omavad ülevaadet arendustegevuses rakendatavatest meetoditest

Soovituslik kirjandus

 • Ennok, Kairi. Lapse emotsionaalne arendamine. Atlex. 2012.
 • Häidkind, Pille ja Kuusik, Ülle. Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses// Lapse arengu hindamine ja toetamine. Studium. 2009.
 • Juul, Jesper. “Ei” ütlemise kunst. Väike-Vanker. 2010.
 • Juul, Jesper. Minu piirid – sinu piirid: Väike-Vanker. 2011.
 • Larsson, Liv. Väike tunnete raamat. Ilo. 2008.
 • Neuhaus, Cordula. Hüperaktiivne laps. Kunst. 2001.
 • Pryor, Karen. Ära koera maha lase! Õpetamise ja treenimise uus kunst. Tänapäev. 2008.
 • Rogers, Bill. Taasleitud käitumine. TÜ Kirjastus. 2008.
 • Furman, Ben. Oskuste õppe käsiraamat.2016
 • Sinkkonen, Jari. Mida on lapsel kasvamiseks vaja? Väike Varrak. 2011.
 • Solter, Aletha J. Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla. Väike- Vanker. 2007.
 • Winteroff, Michael. Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid. Väike-Vanker. 2010.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud