Koolituskonverents: Coachiv stiil arenguvestluste läbiviimisel. Registreerimine 31. mail kell 13.30.

Koolituse algus:

30. november 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Koht täpsustub

Osalejad

Harjumaa alushariduse juhid – 70 inimest

Õppe maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Arenguvestluste töötuba

Arenguvestluste töötoas vaadeldakse neuroteaduslikust vaatenurgast, miks mõnikord võib olulisel vestlusel juhtuda, et teine osapool läheb lukku, muutub kidakeelseks või siis hoopis vastupidi, ründab ja kritiseerib. Miks arenguvestlused põhjustavad suuremal või vähemal määral ärevust ja kuidas sellega toime tulla. Analüüsitakse vestluse läbiviimise mudelit, mis on üles ehitatud vastavalt coachingu põhimõtetele.

TEEMAD

  • Vestlused, juhtimine ja neuroteadus.
  • Kuidas pidada arenguvestlust arvestades inimaju psühholoogilist loomust.
  • Arenguvestluse mudel ja protsessi juhtimine.
  • Juhi roll vestluse õnnestumisel.
  • Töötaja roll vestluse õnnestumisel

Töötoa läbiviija

Ruti Einpalu on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud erinevaid juhtide koolitusi ja arenguprogramme, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 18 aasta vältel.

Ruti on sertifitseeritud ‘Professional Coach’ (Erickson College International) ja team coach. Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Professional Certified Coach (PCC) akrediteering. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).

Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas (9 aastat), Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid (vajadusel loe lisa https://rutieinpalu.com  ) .

Registreeri

Tickets

Registration Information

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega