Assistendi töö nüüdisaegse õpikäsituse valguses, 2 päeva, 17.03 ja 06.04.2022

Koolituse algus:

17. märts 2022 10:00

Koolituse lõpp:

06. aprill 2022 16:15

Toimumise koht

I osa: Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)
II osa: Võsukese lasteaed, Rae vald

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste  assistendid, kokku 35 in

Õppekava kogumaht

8 + 7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

I osa: Mis on kaasav haridus? Mis on erivajadus? Lapse kõne areng ja arendamine
II osa, Vaatluspraktika Võsukese lasteaias
Igapäevatöö vaatlemine rühmades (Võsukese lasteaias on 14 rühma ja osalejad on jaotatud rühmade vahel), kokkuvõtted ja arutelud.

Koolituse eesmärk

 • Kujundada valmisolek kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks lasteaias, kaasates erinevate toetusvajadustega lapsi.
 • Luua võimalused esmase ülevaate saamiseks lapse kõne arengu toetamiseks

Õppe sisu

 • Kaasava hariduse mõiste ja tähendus.
 • Erivajaduste vormid.
 • Kõnearendus koolieelse lasteasutuse õppekavas.
 • Lapse kõne areng ja arendamine (hääldus, grammatika, lauseloome, lugemise ja kirjutamise eeloskused).

Õppe tulemusena

 • Koolitusel osaleja…
  • teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid ja rakendusvõimalusi lasteaias;
  • teab erivajaduste laste kaasamise  põhimõtteid;
  • oskab toetada lapse sõnavara, grammatika ja lauseloome kujunemise protsessi.

Koolitaja kogemus

I osa: Tiiu Tammemäe, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi eripedagoogika lektor
Astrid Hallikas, Keila Rukkilille lasteaia õppejuht

II osa: Võsukese lasteaia praktikud

Soovituslik kirjandus

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud