ATH LAPS LASTEAIAS. 30. MAIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

30. mai 2018 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja eripedagoogid

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

Tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikkust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, selle äratundmise, esmase hindamise, sagedamini kaasnevate probleemide ning abistamise ja võimaluste osas (eriõpetusviisid).

Õppe sisu

 • Aktiivsus- ja tähelepanu häire (ATH) – mis see on ja mis seda põhjustab?
 • ATH diagnostilised tunnused, esinemissagedus ja kulg, kaasuvad probleemid.
 • Sekkumismeetodid: psühhoteraapia ja farmakoteraapia võimalused ATH ravis.
 • Koostöö vanemaga. Abistavad keskkonna ümberkorraldused lasteaias ja kodus.
 • Lapse eneseregulatsiooni toetavad sekkumised rühmaruumis.
 • Õpetuse kohandamine, eriõpetusviiside rakendamine.  
 • Praktiliste töövahendite tutvustus.

Tulemused

Õppekava läbinu:

 • teab ATH tunnuseid ja ravivõimalusi,
 • oskab eristada ATH kohta käivad levinumaid müüte faktidest
 • teab ATH last abistavaid keskkonna ümberkorraldamise võimalusi
 • on saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada ATH lapse eneseregulatsiooni ja tähelepanufunktsiooni rühmaruumis

Koolitaja

Angela Jakobson, kliiniline lapsepsühholoog (kliinilise psühholoogi VII taseme kutsekvalifikatsioon). Angela on kaitsnud magistritöö „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur“ hindele cum laude. Õppinud Tartu Ülikooli doktoriõppes. Teema: „Algklassilaste kognitiivsed võimed. Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis“.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud