DETAILPLANEERING (DP), SELLE SEOS ÜLDPLANEERINGUGA (ÜP) NING EDASISE PROJEKTEERIMISEGA. 21.MÄRTSIL TARTUS

Koolituse algus:

21. märts 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

AHA Keskus koostöös planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmaga Hendrikson & KO korraldab Tallinnas koolituse keskkonnaspetsialistidele, ruumilise planeerimise spetsialistidele ja arhitektidele.

Toimumiskoht ja aeg:
21. märts 2019
Tartu, Ülikooli raamatukogu, Struwe 1.

Teemad

  • Kas DP-d on vaja? Kas koostatav DP on ÜP-d muutev või mitte? Koostamise korraldamise erisused. DP hange ja lepingud. Millest sõltub hind?
  • DP ülesanded, sh mis toimub peale planeeringu kehtestamist. Kes võib DP-d teha? Näited detailplaneeringutest. Seosed lisatöödega (eritingimused, uuringud jms). Seos standarditega.
  • DP täpsusaste – mida planeeringuga ikkagi kehtestatakse? Kuidas saada selline dünaamiline planeering, et hiljem ei oleks käed seotud? DP vormistamine.
  • DP protsess, kaasamine ja kaalutlus. Ülesannete jaotus eri osapoolte vahel.
  • Trendid planeerimises.

Koolitaja: Heiki Kalberg , AB Artes Terrae OÜ, Eesti Planeerijate Ühing

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Hind

130 eurot + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Registreeri

Registreerimine pole avatud