DOKUMENDI- JA ARHIIVITÖÖ HÜBRIIDASJAAJAMISE TINGIMUSTES. 4-PÄEVANE KOOLITUS, JAANUAR 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

16. jaanuar 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise aeg

16. jaanuar 2018: dokumenditöö organisatsioonis I
17. jaanuar 2018: dokumenditöö organisatsioonis II
24. jaanuar 2018: arhiivitöö I
31. jaanuar 2018: arhiivitöö II

Kõik koolituspäevad algavad hommikul kell 10.00 ja lõppevad kell 16.15. 

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Eesmärk

Anda teadmisi organisatsiooni dokumenditöö korraldusest, lähtudes kehtivatest õigusaktidest, sh dokumentide loomisest (EVS 882-1:2013/AC:2015). Selgitada erinevate andmekandjate – paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamise meetodeid ja võtteid. Õpetatakse, kuidas arhiveerida paber- ja digitaaldokumente.

Osalejad

Sekretärid, dokumenditöö spetsialistid, arhivaarid

Maht

4 õppepäeva, kokku 28 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Teemad

Dokumenditöö organisatsioonis I, 16. jaanuar 2018 
Maht: 7 akadeemilist tundi, lektor: Janne Kerdo

• Informatsioon, andmed, infoühiskond
• Dokumendi olemus, väärtus ja omadused, valdkonna mõisted
• Dokumendisüsteem ja selle komponendid
• Õigusaktid, standardid, juhised
• Dokumendisüsteemi alusdokumendid
• Nõuded asjaajajale, dokumendihaldurile

Dokumenditöö organisatsioonis II, 17. jaanuar 2018 
Maht: 7 akadeemilist tundi, lektor: Janne Kerdo

• Praktikum arvutiklassis
• Dokumendiplangid, dokumentide elemendid
• Dokumentide loomine, erinevad dokumentide liigid
• Dokumendiringlus, dokumentide menetlemine
• Nõuded asjaajajale, dokumendihaldurile

Arhiivitöö I, 24. jaanuar 2018
Maht: 7 akadeemilist tundi, lektor: Hille Oidema

• Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtted
• Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamise meetodid ja võtted
• Dokumentide arhiveerimise ja kirjeldamise meetodid ning nende rakendamine hübriidasjaajamise tingimustes
• Arhiivi üle arvestuse pidamine

Arhiivitöö II, 31. jaanuar 2018
Maht: 7 akadeemilist tundi, lektor: Hille Oidema

• Digitaalsüsteemi kohandamine traditsioonilise dokumendihaldussüsteemi kontekstis
• Dokumentide eraldamistoimingud
• Dokumentide ettevalmistamine pikaajaliseks säilitamiseks
• Dokumentide korrastamine ja kirjeldamine üleandmiseks arhiiviasutusse
• Dokumentide hävitamine säilitustähtaja möödumisel
• Dokumentide/andmete turvalisusega seonduvaid probleeme
• Hoiutingimused.

Koolitajate kogemus

Janne Kerdo on Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige. Janne aktiivne lektoritöö erinevatel asjaajamis- ja bürootöö kursustel algas 1999. aastast ning ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes. Ta on osalenud sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete väljatöötamisel ning juhtinud riiklikku sekretäri ja bürootöötaja õppekava väljatöötamise töörühma, samuti osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides

Hille Oidema aktiivne lektoritöö erinevatel dokumendi- ja arhiivihalduse kursustel algas 1998. aastast ning pea sama kaua on ta olnud dokumendi- ja arhiivihalduse lektor erinevates õppeasutustes. Ta on osalenud bürootöötaja, sekretäri, dokumendihalduri ja arhivaari kutsestandardite väljatöötamisel. Hille on Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse liige ning arhiivitöö kutsete kutsekomisjoni liige.

Hind

Koolituse hind 430 eurot + KM (4 õppepäeva). Samuti on võimalik osaleda üksnes dokumendi- või arhiivitöö kursusel. Sel juhul on koolituse maksumus 260 eurot + KM (2 õppepäeva). Registreerumisel palun täpsustage lisainfo lahtris, millistel koolituspäevadel soovite osaleda.

Registreeri

Registreerimine pole avatud