EFEKTIIVSETE KOOSOLEKUTE PIDAMISE KUNST. 30. JAANUARIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

30. jaanuar 2018 10:00

Koolituse lõpp:

14:15

Toimumise aeg

30. jaanuar 2018, kell 10.00-14.15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Koolituse eesmärk

Kas sul on sageli pärast koosolekut tunne, et probleeme arutati küll pikalt, põhjalikult ja tuliselt, aga milleski kokku ikka ei lepitud? Et juba mitmendat arutelu keerleb jutt ikka sama küsimuse ümber, aga tulemust ei paista kuskilt? Osalejad ei keskendu koosolekule, vaid vastavad hoopis oma e-kirjadele?

Ideaalis võiksid koosolekud olla kokkusaamised, kus infovahetus toimub efektiivselt ning eesmärgid püstitatakse kiirelt ja üheselt mõistetavalt. Tihti on koosolekud aga suured aja- ja energiaröövlid: aeg venib, kolleegid edastavad infot ebaselgelt, keegi osalejatest otsustab koosolekust teha oma sooloesinemise või püstitavad juhid ebamääraseid eesmärke.

Interaktiivse koolituse “Efektiivsete koosolekute pidamise kunst” eesmärk on anda osalejatele praktilisi nippe, mis aitavad muuta koosolekud ajaliselt lühemaks ja efektiivsemaks ning juhtida koosolekuid nii, et neist oleks ka päriselt kasu ning tegemist ei oleks vaid lõputu tüütu ajaraiskamisega. Seejuures pööratakse koolitusel tähelepanu inimkäitumist mõjutavatele psühholoogilistele faktoritele ning räägitakse, kuidas koosoleku juht saab neid teadmisi enda kasuks tööle panna.

Sihtgrupp

Kõik, kes juhivad igapäevatöös koosolekuid või suuremaid ja väiksemaid projekte

Maht

5 akadeemilist tundi

Teemad

• Mõjumine ja mõjutamine koosolekutel. Kommunikatsiooni „kitsaskohad“. Miks me mõistame infot erinevalt? Inimkäitumise eripärad. Otsuste langetamine – teadvus versus alateadvus.
• Kuidas edastada infot kiirelt ja üheselt mõistetavalt? Data esitluse eripärad. Võtted, mis aitavad efektiivselt infot edastada. Pulse Room Meetings – meetodi nõrkused ja tugevused. Võtted, mida kasutada esilekerkinud probleemide lahenduste leidmiseks.
• Eesmärkide püstitamine ja positiivsuse psühholoogia. Eesmärk kui osa organisatsiooni arengu protsessis. Kuidas suhtumine tulemusi mõjutab? Eituse eitus. Miks otsesed käsklused ei toimi? Reframing – võtted teraapiast, mis aitavad muuta suhtumisi. Kuidas läbi viia muudatusi?
• Joy of work – rõõm tööst. Mida näitavad uuringud ja kuidas neid kasutada töötulemuste tõstmiseks. “Tõsta palka” versus “Anda malka” – miks kumbki lahendus pikaajaliset ei toimi? Psühholoogilised faktorid, mis määravad lojaalsuse ja identiteedi. “Lihtsalt töötaja” versus “unikaalne töötaja”. Kuidas kollektiivset ajupotensiaali ära kasutada? “Kastist välja” mõtlemine ning kuidas seda kasutada innovatiivsete lahenduste leidmiseks.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.30 Lõuna
13.30-14.15 Koolitus

Koolitaja kogemus

Ülli Kukumägi on pikaajalise kogemusega koolitaja, kelle koolitusi iseloomustatakse väljenditega „väga põnev”, „praktilisi teadmisi jagav”, „kaasahaarav”, „laialdaste teaduspõhiste teadmistega lektor, keda võiks üha uuesti kuulata“. Ülli käsilolev doktoritöö on sellest, kuidas lähtuvalt mitteverbaalsest kommunikatsioonist saab moodustada efektiivselt tegutsevaid tiime. Vaata lektori kohta täpsemalt siit.  

Hind

170 eurot + KM

Registreeri

Registreerimine pole avatud