Eripedagoogi soovitusi töös AEV lapsega. 17.02.2022

Koolituse algus:

17. veebruar 2022 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

  • Õppijad saavad teadmisi, mille poolest erineb AEV lapse õpetamine tavalapse arengu toetamisest.

Õppe sisu

  • Õppijatele antakse ülevaade AEV laste õpetamise üldistest põhimõtetest.
  • Kirjeldatakse õpetamise meetodeid ja võtteid.
  • Peatutakse abistamisvõtetel ning õpioskuste kujundamisel.

Õpitulemused

  •  Rühmaõpetajad tunnevad ja oskavad kasutada AEV laste õpetamise- ja abistamise võtteid.

Koolitaja kogemus

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980.a. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel osalejatele (kursus „Eripedagoogi nõuandeid tavarühma õpetajatele, 64 ak tundi“). 2004.a. on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2014.a. omab logopeedi kutset (tase, 7) ning alates 2015.a. eripedagoogi kutset (tase, 8). J. Strebeleva hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures (1996.a) ja omab vastavat litsentsi.

 

Soovituslik kirjandus

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud