ESINEMISOSKUSTE MEISTRIKLASS. 26. VEEBRUARIL 2019, TALLINNAS (uus aeg)

Koolituse algus:

26. veebruar 2019 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

UUS AEG!

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Sihtrühm

Kõik, kellel tuleb töös ette avalikku esinemist

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi meeldejäävate esitluste ja ettekannete tegemiseks, projektide tutvustamiseks ja muude kõnede pidamiseks nii välis- kui siseauditooriumile.

Koolituse kontseptsioon

Esinemisoskuste koolituse keskseteks märksõnadeks on praktilisus, konkreetsus ja kasulikkus. Lähtume eeldusest, et osalejatel on vähemalt baasteadmised ettekannete tegemisel, mistõttu ei keskendu koolitus mitte niivõrd avaliku esinemise teoreetilistele alustele, vaid praktiliste ja lihtsalt rakendatavate soovituste ja näpunäidete kaudu oma esinemiste ja ettekannete efektiivsemaks muutmisele.

Teemad

  • Strateegiline kommunikatsioon: ettekannete põhisõnum ja selle võimalikult täpne määratlemine, sõnumi sisu toetavate argumentide valik ja olulisemad rõhuasetused. Oluline on vastata küsimusele: mida soovitakse kõnega saavutada? Räägime veenva kõne komponentidest ja argumentidest.
  • Tähelepanu võitmine ja hoidmine: tähelepanu on kommunikatsiooni alustala, ilma selleta ei saa toimuda veenmist, mistõttu on võtmetähtusega oskus saavutada kiirelt auditooriumiga kontakt ja seda kogu kõne jooksul hoida. Räägime tähelepanukõverast ja sellest, kuidas ehitada oma ettekanne üles nii, et inimeste tähelepanu ei hajuks.
  • Mitteverbaalne keel: veenmisel ja inimeste tähelepanu võitmisel mängib mitteverbaalne keel (kehakeel, parakeel ja prokseemika) väga olulist rolli. Kehakeele abil aitame eristada olulist ebaolulisest, samuti võimaldab kehakeele oskuslik kasutamine peita närvilisusest tulenevaid vigu. Silmside on olulisim vahend publikuga pideva suhtluskanali loomiseks ja tähelepanu hoidmiseks ning tagasiside saamiseks. Parakeel ehk kõne vokaalne osa on tähtis monotoonsusega võitlemiseks, prokseemika ehk ruumis liikumine aitab kõnelejal paremini viia oma sõnumit publikuni.
  • Struktuur: suurepärase kõne ja veenva ettekande aluseks on lihtne, selge ja sõnumit toetav struktuur. Tähelepanu on kõige suurem alguses ja lõpus, mistõttu on kõne alustamise ja kokkuvõtete tegemise strateegiad eriti olulised. Räägime sellest, kuidas kõne ülesehitus aitab kaasa sõnumi selgusele ja tähelepanu hoidmisele.
  • Esitluste tegemine: esitlused (olgu siis PowerPoint, Keynote, Prezi või mõni muu abivahend) on muutunud töökeskkonna lahutamatuks osaks. Ometi on suurem osa esitlusi tehtud viisil, mis ei aita kaasa sõnumi edastamisele, vaid aktiivselt töötab esineja eesmärgile vastu. Analüüsime peamisi vigu, mida esitluste ja slaidide ettevalmistamisel tehakse. Räägime sellest, kuidas panna kokku selliseid ettekandeid, mis toetavad esinejat ja tema sõnumit, mitte ei varjuta seda ega uinuta kuulajaid.
  • Manipuleerimine ja demagoogia: mitte alati pole inimesed suhtlemisel siirad ja avameelsed, sageli püütakse meid sõnumitega manipuleerida. Olgu selleks siis metakeel ehk nn ridadevahelised sõnumid või puhas demagoogia, kus argumendi pähe esitletakse emotsioonide või väära informatsiooniga laetud väiteid. Sellesse kategooriasse kuuluvad sageli ka küsimuste voorud, kuna väga sageli ei küsita küsimusi sugugi selleks, et midagi teada saada, vaid pigem selleks, et näidata kõnelejale oma suhtumist. Räägime sellest, kuidas demagoogiat ära tunda ja kuidas sellele vastu seista.

Koolituse ülesehitus

Koolituse kestus on üks päev 8 akadeemilist tundi. Käsitletavad teemad lähtuvad osalejate kogemustest ja vajadusest. Igal osalejal palutakse treeningule tulla vähemalt ühe ettekande või esitlusega, mida tal on tulnud hiljuti reaalselt teha või mille ettekandmine ootab teda tulevikus
ees.

Kõik osalejad saavad koolituspäeva jooksul võimaluse teha 3-minutiline ettekanne (kas üks osa või kokkuvõte ettevalmistatud pikemast ettekandest), mis võetakse kohapeal videosse. Kõik videod laetakse pärast koolitust turvalisse paroolidega kaitstud keskkonda ning edastatakse osalejatele, kel on võimalus oma videodega hiljem tutvuda ja alla laadida. Kõik osalejad saavad tagasiside nii koolitajalt kui ka teistelt osalejatelt.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Vitamiinipaus
15.30-17.00 Koolitus

Koolitaja

Koolitajaks on üks Eesti tunnustatumaid avaliku esinemise ja kommunikatsioonioskuste eksperte, Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja tegevjuht Ragnar Siil. Ragnar on koolitanud avaliku esinemise oskusi nii avalikus kui ka erasektoris, tema klientide hulka kuuluvad ministeeriumid, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid, eraettevõtted ning kolmanda sektori organisatsioonid. Viimase paari aasta jooksul on Ragnar nõustanud individuaaltreeningute või väikeste grupitreeningute kaudu Eesti suurettevõtete juhtkondi, advokaate, rahvusvahelistel konverentsidel esinevaid arste, ministeeriumide tippametnikke ning rahvusvahelise organisatsioonide juhte.

Ragnar Siil on aastast 1997 olnud seotud väitlusliikumisega. Ta on tulnud nii individuaalselt kui ka võistkondlikult Eesti meistriks. Samuti on Ragnar rahvusvaheliselt üks kõige tunnustatumaid Eesti väitluskohtunikke, osaledes kolmel korral väitluse maailmameistrivõistlustel, sh kahel korral finaalikohtunikuna. Ühel korral on ta olnud Eesti võistkonna treeneriks. Lisaks on Ragnar õpetanud praktilist avalikku esinemist Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Aastatel 2005-2013 töötas Ragnar Kultuuriministeeriumis, aastast 2011 kaunite kunstide asekantsleri ametis. Selles ametis tuli Ragnaril esineda paljudel konverentsidel ja seminaridel ettekannetega, juhtida kümneid töögruppe ja komisjone ning anda kümneid tele- ja raadiointervjuusid. Ragnar oli Eesti riikliku kultuuripoliitika koostamise eestvedaja ning kõneisik. Samuti oli Ragnar kultuuri ja loomemajanduse töögrupi eesistuja Euroopa Liidus, mistõttu on ta tulnud esineda kõnedega aastate jooksul üle 100 korra nii Euroopas, Ameerikas, Lähis-Idas kui Aasias. Seetõttu on Ragnaril ka mitmekülgne praktiline kogemus ettekannete tegemisel ning sõnumite edastamisel nii konverentsidel, läbirääkimistel kui ka tele- ja raadiointervjuude käigus. 2016-2018 töötas ta Euroopa Liidu Idapartnerluse Kultuuriprogrammi kultuuripoliitika eksperdina, nõustades Ukraina, Georgia, Moldova, Armeenia, Aserbaidžaani ja Valgevene valitsusi ja kultuuriorganisatsioone valdkonna tugevdamisel.

Ragnar on lõpetanud Tartu Ülikooli politoloogia eriala. Hetkel on ta läbimas doktoriõpinguid loomemajanduse valdkonnas EBSis. Prantsuse Vabariik on talle omistanud Kunstide ja Kirjanduse Ordeni rüütlikraadi. 

Hind

169 eurot + KM

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud