ESINEMISOSKUSTE TREENING HARIDUSJUHTIDELE. 19. VEEBRUARIL 2019, TALLINNAS (veel vaba 5 kohta)

Koolituse algus:

19. veebruar 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) juhid

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Esinemisoskuste koolituse keskseteks märksõnadeks on praktilisus, konkreetsus ja kasulikkus. Lähtume eeldusest, et osalejatel on vähemalt baasteadmised ettekannete tegemisel, mistõttu ei keskendu koolitus mitte niivõrd avaliku esinemise teoreetilistele alustele, vaid praktiliste ja lihtsalt rakendatavate soovituste ja näpunäidete kaudu oma esinemiste ja ettekannete efektiivsemaks muutmisele.

Teemad

Koolituse käigus pöörame tähelepanu järgmistele olulistele teemadele:

  • Strateegiline kommunikatsioon: ettekannete põhisõnum ja selle võimalikult täpne määratlemine, sõnumi sisu toetavate argumentide valik ja olulisemad rõhuasetused. Oluline on vastata küsimusele: mida soovitakse kõnega saavutada? Räägime veenva kõne komponentidest ja argumentidest.
  • Tähelepanu võitmine ja hoidmine: tähelepanu on kommunikatsiooni alustala, ilma selleta ei saa toimuda veenmist, mistõttu on võtmetähtusega oskus saavutada kiirelt auditooriumiga kontakt ja seda kogu kõne jooksul hoida. Räägime tähelepanukõverast ja sellest, kuidas ehitada oma ettekanne üles nii, et inimeste tähelepanu ei hajuks.
  • Mitteverbaalne keel: veenmisel ja inimeste tähelepanu võitmisel mängib mitteverbaalne keel (kehakeel, parakeel ja prokseemika) väga olulist rolli. Kehakeele abil aitame eristada olulist ebaolulisest, samuti võimaldab kehakeele oskuslik kasutamine peita närvilisusest tulenevaid vigu. Silmside on olulisim vahend publikuga pideva suhtluskanali loomiseks ja tähelepanu hoidmiseks ning tagasiside saamiseks. Parakeel ehk kõne vokaalne osa on tähtis monotoonsusega võitlemiseks, prokseemika ehk ruumis liikumine aitab kõnelejal paremini viia oma sõnumit publikuni.
  • Struktuur: suurepärase kõne ja veenva ettekande aluseks on lihtne, selge ja sõnumit toetav struktuur.  Tähelepanu on kõige suurem alguses ja lõpus, mistõttu on kõne alustamise ja kokkuvõtete tegemise strateegiad eriti olulised. Räägime sellest, kuidas kõne ülesehitus aitab kaasa sõnumi selgusele ja tähelepanu hoidmisele.
  • Esitluste tegemine: esitlused (olgu siis PowerPoint, Keynote, Prezi või mõni muu abivahend) on muutunud töökeskkonna lahutamatuks osaks. Ometi on suurem osa esitlusi tehtud viisil, mis ei aita kaasa sõnumi edastamisele, vaid aktiivselt töötab esineja eesmärgile vastu. Analüüsime peamisi vigu, mida esitluste ja slaidide ettevalmistamisel tehakse. Räägime sellest, kuidas panna kokku selliseid ettekandeid, mis toetavad esinejat ja tema sõnumit, mitte ei varjuta seda ega uinuta kuulajaid.
  • Manipuleerimine ja demagoogia: mitte alati pole inimesed suhtlemisel siirad ja avameelsed, sageli püütakse meid sõnumitega manipuleerida. Olgu selleks siis metakeel ehk nn ridadevahelised sõnumid või puhas demagoogia, kus argumendi pähe esitletakse
    emotsioonide või väära informatsiooniga laetud väiteid. Sellesse kategooriasse kuuluvad sageli ka küsimuste voorud, kuna väga sageli ei küsita küsimusi sugugi selleks, et midagi teada saada, vaid pigem selleks, et näidata kõnelejale oma suhtumist. Räägime sellest, kuidas demagoogiat ära tunda ja kuidas sellele vastu seista.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja

Toomas Roolaid on mitmekülgne koolitaja ja konsultant, sotsiaalse ettevõtluse eestvedajaid ja uuenduslike õppimismeetodite juurutajaid. Toomas on Eesti meister väitluses ja maailmameistrivõistluste kogemusega väitleja ning kohtunik. Toomas on Koolituslabor OÜ tegevjuht ja strateegilise juhtimise ja planeerimise konsultant. Lisaks strateegiatele ja avalikule esinemisele on Toomas väga suure seminaride ja konverentside modereerimise kogemusega.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud