Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm Ida-Virumaa KOV-idele ja maakondlikele arendusorganisatsioonidele

Koolituse algus:

24. september 2024 10:00

Koolituse lõpp:

17. detsember 2024 16:00

 

 

 

 

 

 

Arendusseminari elluviimist kaasrahastab Euroopa Liit meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ning riiklik kaasfinantseering on tagatud riigieelarvest.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ kutsuvad teid osalemaIda-Virumaa kohalikele omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arendamise arenguprogrammis.

Arenguprogrammi tulemusena on osalejal:

 • paremad teadmised ja suurem initsiatiivikus, kuidas nii kohalikul kui maakondlikul tasandil lisandväärtust loovat ettevõtluskeskkonda arendada ja paremaid lahendusi leida;
 • oskused ettevõtluskeskkonna analüüsimiseks ja väärtuspakkumiste koostamiseks;
 • oskused ettevõtjate ja ettevõtluse tugistruktuuridega ühise koostööplatvormi loomiseks;
 • huvi ja teadmised koostööprojektide algatamiseks.

Arenguprogrammis ootame osalema ettevõtluskeskkonna arendamise eest vastutavaid juhte, sh volikogude liikmeid,  ametnikke ja töötajaid, samuti maakondlike omavalitsuse üksuste liitude ja maakondlike arenduskeskuste töötajad. Ootame igast omavalitsusest osalema kahe-kolmeliikmelisi meeskondi. Grupi suuruseks on indikatiivselt 25 inimest.

Arenguprogramm koosneb 5-st  ühepäevasest moodulist ja õppreisist Soome (viimases saab osaleda 1 inimene KOV-st).

Programmis osalemine on sihtgruppi kuuluvale isikule tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus ehk vähemalt 75% ulatuses.

Koolitajad

Rivo Noorkõiv on OÜ Geomedia juhatuse liige, kellel on mitmekümne aasta pikkune koolituse ja konsultatsioonitöö kogemus seoses kohalike omavalitsuste ja ettevõtlusvaldkonna arendamisega. Viimastel aastatel on Rivo osalenud mitmete KOV ettevõtlusvaldkonda puudutavate uuringute ja analüüside läbiviimisel. Samuti on ta töötanud välja mitmeid lahendusi investeeringute tasuvuse hindamiseks ja kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda panustamise motiveerimiseks.

Mihkel Laan on OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige ning pikaaegse praktilise kogemusega konsultant, kes on tegelenud enam kui 100 organisatsiooni arendamise ja koolitamisega. Mihkli peamisteks valdkondadeks on kohaliku ja regionaalse tasandi rakenduslikud analüüsid ja strateegiline kavandamine. Mihkel on viimase 18 a. jooksul konsulteerinud kümnete ettevõtlusvaldkonnaga arendamisega seotud analüüside ja projektide koostamist pea kõigis Eesti maakondades, sh valdkondade nagu tööstus, turism, ettevõtlikkuse arendamine jms.

Marek Unt omab bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist ajakirjanduses ja kommunikatsioonis. Marek omab enam kui 10 aasta pikkust kogemust konsultandi ja koolitajana kommunikatsiooni valdkonnas. Tal on töökogemus nii Playtech Eestist, Skypest, TransferWisest kui Boltist.

Arenguprogrammi moodulite sisu ja läbiviimise ajakava

Aeg ja koht Teemad Läbiviijad
1. päev:

24.09. 2024

Ettevõtluskeskkonna olemus ja riigi prioriteedid.

 • Riiklikud sihid ettevõtluse arendamisel
 • KOV roll ja võimalused maakondliku ettevõtluskeskkonna arendamisel
 • Maakonna/de ettevõtluse stsenaariumid
Rivo Noorkõiv
2. päev:
15.10.2024
Maakondlik koostöö ettevõtluskeskkonna arendamisel. Ettevõtjate ootused ja vajadused.

 • Maakonna ettevõtluse ökosüsteem
 • Ettevõtjate vajaduste määratlemine.
 • Tööandjatele suunatud toetused
 • Kaasus: Vahi tööstuspargi tutvustus

Ettevõtte külastus

Rivo Noorkõiv
Õppereis Soome
29.-30.10.2024
Helsingi linnavalitsuse majandusarengu osakonna (Business Helsinki), Soome Valdade ja Linnade Liidu (Kuntaliito), Urban Tech Helsinki inkubaatori ja Aalto Ülikooli Start-Up keskuse, Lohja linnavalitsuse ja kohaliku ettevõtte külastus.
 3. päev:
12.11.2024
Uued suunad ettevõtluse arendamisel. Ettevõtluskeskkonna analüüs.

 • Uued suunad ettevõtluse arendamisel: kaasaegsed ärimudelid, rohemajandus, ringmajandus
 • Ettevõtluskeskkonna analüüsi läbiviimine maakondlikul ja KOV tasandil
 • Kaasus: Pärnu Kobar tutvustus
Mihkel Laan
praktik Erik Reinhold, SA Pärnumaa Arenduskeskus
4. päev:
26.11.2024
Väärtuspakkumise koostamine. Kaasused.

 • Väärtuspakkumiste koostamine ja investorite meelitamine
 • Kommunikatsioon ja turundus
 • Kaasused: väärtuspakkumise koostamine erasektoris
 • Praktiline ülesanne: maakonna/KOV ettevõtluskeskkonna väärtuspakkumine
Mihkel Laan
Marek Unt
5. päev:
17.12. 2024
Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise tegevuskava

 • Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamise prioriteedid
 • Arendustegevuste mõjude hindamine
 • Prioriteetsete arendusprojektide arutelu
Rivo Noorkõiv

Mihkel Laan

Toimumiskohad

 • I moodul: 09.2024, Meresuu SPA ja Hotel, Aia 48a, Narva-Jõesuu
 • II moodul: 10.2024, Toila SPA Hotell, Ranna 12, Toila
 • III moodul: 11.2024, Iisaku Rahvamaja, Iisaku pargimets, Tartu mnt 22, Iisaku
 • IV moodul: 11.2024, Pagari Seltsimaja, Pagari
 • V moodul: 12.2024, Saka Rahvamaja, Saka
 • Õppereis Soome: 29.-30.10.2024

Arenguprogrammi maksumus ja osalemise tingimused

 Programmis osalemine on sihtgruppi kuuluvale isikule tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus ehk vähemalt 75% ulatuses. Kui isik ei läbi arenguprogrammi ettenähtud mahus, siis esitatakse registreerunud osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses  496,00 eurot ning registreerunud osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve tasuda.

Registreerimine

 • Registreerimine avatakse augustis 2024.

Kontakt: Terje Schmidt, AHA Keskuse juhataja, projektijuht. Tel 51 84 574, terje@ahakeskus.ee

Diana Mäll, diana.mall@agri.ee

Registreeri

Registreerimine pole avatud