Inimese meeled – kuidas need töötavad ja mismoodi neid lastega uurida? 12. mail 2021

Koolituse algus:

12. mai 2021 10:00

Koolituse lõpp:

15:30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, osalejate arv max 25 inimest

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on tutvustada inimese viie peamise meele toimimise põhimõtteid ning põnevaid viise nende uurimiseks koos lastega. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel, mida osalejad saavad oma igapäevatöös koheselt rakendada. Läbi nende tegevuste õpivad lapsed oma meeli paremini tundma ning mõistma ka inimesi, kes selles osas teistest erinevad.

Õppe sisu

  • Inimese meelte toimimise üldised põhimõtted
  • Aju olulisus tajukogemuste kujundamisel
  • Nägemismeel
  • Kuulmismeel
  • Maitsmismeel
  • Haistmismeel
  • Kompimismeel/Puutetundlikkus

Õpitulemusena

Koolituse läbinu:

  • teab ja oskab lastele arusaadavalt selgitada inimese meelte toimimise põhimõtteid.
  • on valmis kasutama oma igapäevases töös eelkooliealiste lastega erinevaid tegevusi inimese meelte tutvustamiseks ja nende uurimiseks.

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30   Koolitus

Koolitaja kogemus

Helen Pikkat on oma väljaõppelt neuropsühholoog (MA, psühholoogia; MSc, kognitiivne neuroteadus). Tal on üle kümne aastane töökogemus ajukahjustusega patsientide taastusravis. Helen on viinud läbi mitmeid täiendkoolitusi nii psühholoogidele kui ka lasteaiaõpetajatele. Huvitava Bioloogia Koolis on Helen ellu viinud mitmeid loodushariduslikke projekte. Tema koostatud juhendmaterjalid lasteaiaõpetajatele toetamaks erinevate loodusnähtuste uurimist koos lastega pälvisid Eesti Teadusagentuurilt tunnustuse teaduse populariseerimise eest.

Soovituslik kirjandus

Jaan Aru „Ajust ja arust“.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud