Käitumisprobleemidest ja sekkumisest koolieelses eas

Koolituse algus:

26. november 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 27.05.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, assistendid – grupis 25 inimest

Koolituse maht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

Selgitada käitumisprobleemide olemust, nende põhjuseid, tutvustada enamlevinud käitumissündroome ning sekkumise võimalusi.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30  Koolitus
11.30 –  11.45  Kohvipaus
11.45 –  13.15  Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15  Koolitus
15.15 –  15.30 Paus
15.30-16.15    Koolitus

Koolituse sisu

  • Käitumisprobleemide bioloogilised ja sotsiaalsed põhjused
  • Käitumissündroomi olemus
  • Sekkumise võimalused sotsiaalse desorienteerituse (ATH ja autismiga lapsed), negatiivse eneseesitluse, kroonilise edasijõudmatuse jne. korral

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine.

Õpiväljundina saavad osalejad kaasa

  • Kuulajad mõistavad mitte-eakohaselt käituvate laste probleemi tausta ja olemust ning omandavad sobivad sekkumise viisid.

Koolitaja kogemus

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980.a. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid

Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel

osalejatele (kursus „Eripedagoogi nõuandeid tavarühma õpetajatele, 64 ak tundi“). 2004.a.

on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2014.a. omab logopeedi

kutset (tase, 7) ning alates 2015.a. eripedagoogi kutset (tase, 8). J. Strebeleva

hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures

(1996.a) ja omab vastavat litsentsi.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud