KATSETE LÄBIVIIMINE LASTEAIAS, 2. märtsil 2020

Koolituse algus:

02. märts 2020 10:00

Koolituse lõpp:

15:45

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad; NB sihtgrupi suurus 20 inimest.

Õppekava kogumaht

6,5 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

  • Koolituse eesmärgiks on tutvustada lihtsaid füüsika ja keemia alaseid katseid, mida on lasteaias võimalik käepäraste vahenditega läbi viia. Osalejad saavad praktilise kogemuse, tehes koolitusel ise läbi ligikaudu 15 katset. Tutvustame katsete aluseks olevaid protsesse ja seda, kuidas lastele keerulisi asju eakohaselt selgitada. Koolitus annab hulgaliselt ideid, kuidas õppetegevust lastele põnevamaks ja mitmekesisemaks muuta.

Õppe sisu

  • Katsete läbiviimine lasteaias
  • Füüsika katsed
  • Keemia katsed
  • Katsed vedelikkudega
  • Katsed magnetitega

Õppe tulemusena

Koolitusel osalejad teavad, milliseid lihtsaid füüsika- ja keemiaalaseid katseid on võimalik lasteaias läbi viia. Nad julgevad ja oskavad koolitusel läbi tehtud või nähtud katseid lastele tutvustada.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.45 Koolitus

Koolitaja kogemus

Koolitaja Helen Pikkat on väljaõppelt neuropsühholoog, kes viib Huvitava Bioloogia Koolis läbi koolitusi ja erinevaid loodushariduslikke projekte. Tema poolt loodud juhendmaterjalid loodusalaste katsete läbiviimiseks lasteaedades pälvisid 2018. aastal Teaduse Populariseerimise auhinna. Helen juhendab ka Haapsalu Vikerkaare lasteaias tegutsevat teadusringi.

Soovituslik kirjandus

„Teadusmänge lastele“, Kirsi Rehunen, 2019. Kirjastus Koolibri.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud