Loodusteaduslike katsete tegemine lasteaias, 08.09.2022

Koolituse algus:

08. september 2022 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

On panna lasteaialapsi huvituma neid ümbritsevast keskkonnast ja suurendada nende teadmishimu ning avastamisrõõmu. Koolitusel tutvustatakse erinevaid loodusteaduste (füüsika, keemia) alaseid katseid, mida on võimalik käepäraste vahenditega lasteaias rühmategevustena läbi viia. Osalejad saavad koolitusel ise läbi teha ligikaudu 15 katset. Räägitakse sellest, kuidas lapsi kaasa mõtlema panna ja keerulisi nähtuseid neile arusaadavalt selgitada. Koolitus on suurepärane võimalus saamaks ideid, kuidas õppetegevust lastele põnevamaks ja mitmekesisemaks muuta.

Õppe sisu

  • Mis on teadus?
  • Teaduskatsed lasteaias
  • Teaduskatsed lasteaias : õpetaja roll
  • Teaduskatsed lasteaias: laste roll
  • Katsete läbiviimine, ennustuste ja järelduste tegemine

Õpitulemusena

Koolitusel osaleja

  • tutvub ja teeb praktikas läbi erinevaid loodusteaduslikke katseid
  • on motiveeritud õppetegvuste raames teaduskatseid oma rühmas koos lastega läbi viima
  • saab teadmisi, kuidas lapsi kaasa mõtlema panna ja keerulisi nähtuseid neile arusaadavalt selgitada

Koolitaja kogemus

Helen Pikkat, Huvitava Bioloogia Kooli projektijuht
Heleni erialaks on neuropsühholoogia, kuid loodus on teda alati paelunud. Kõige enam vaimustub ta lindudest, looduses matkamisest ning geopeitusest. Huvitava Bioloogia Kooli meeskonnas on Helen projektijuht, kes aitab luua ja ellu viia uusi põnevaid ideid.  Samuti viib Helen läbi mitmeid Huvitava Bioloogia Kooli korraldatud lasteaiaõpetajate koolitusi.

 

 

 

 

 

 

Soovituslik kirjandus

https://www.huvitavbioloogia.ee/projektid/loodusteaduslikud-katsed-lasteaias/katse-1

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud