Keerulise käitumisega lapse, sh erivajadused, toetamine lasteaias, 16.02.2022

Koolituse algus:

16. veebruar 2022 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

 • Teadvustama probleemsete käitumiste põhjuseid, õppima kasutama erinevaid meetodeid nii laste kui enda toetamiseks

Õppe sisu

 • Mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja autism
 • ATH-ile ja autismile iseloomulikud häired
 • ATH ja autistliku lapse märkamine ja parimal viisil toetamine
 • Lapse individuaalsuse kaardistamine ja analüüs
 • Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele
 • Meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning autistlikku last
 • Pedagoogi, spetsialisti ning lapsevanema roll ja võimalused ATH lapse toetamisel
 • Tugiisik ja tema roll
 • Võrgustik ATH ja autistliku lapse ümber
 • Autistliku ja ATH lapse emotsioonid
 • Juhtumiste analüüsid, praktilised näited, kogemuslood

Õpitulemused

Õpetajad:

 • Oskavad adekvaatselt reageerida probleemkäitumisele
 • Tunnevad ära erinevaid meetodeid sekkumiseks
 • Teavad, mil moel teha ennetus- ja võrgustikutööd

Koolitaja kogemus

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Soovituslik kirjandus

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud