KEHAKEELE KOOLITUS: KUIDAS JUHTIDA KEERULISI INIMESI? 8. JA 15. VEEBRUARIL 2017, TALLINNAS

Koolituse algus:

08. veebruar 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise aeg

8. ja 15. veebruar 2018, kell 10.00-15.15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Sihtgrupp

Juhid, kes soovivad saada oskuslikumaks suhtlejaks

Maht

2 päeva, 6 + 6 akadeemilist tundi

Koolituse tutvustus

Ehkki mõne juhi puhul tundub, et ta on justkui selle töö jaoks sündinud ning tal lihtsalt on see nn x-faktor, siis suurepäraseks juhiks ikkagi kasvatakse ja õpitakse. Lisaks spetsiifilistele valdkondlikele teadmistele on esikohal toimetulek erinevate inimsuhete ja -tüüpidega, sest ettevõtte suurim vara on seal töötavad inimesed.

Loomulikult oleks kõik väga lihtne ja tore, kui meeskonnas on inimesed, kes meeldivad juhile eranditult ka inimestena. Enamasti see nii aga ei ole. Tavaliselt on meepotis ikka mõned tõrvatilgad, kes võivad kogu ülejäänud meeskonna motivatsiooni nullida. Pigem peab juht olema justkui psühholoog, kes peab oskama erinevate inimtüüpidega suhelda, neid motiveerida ning efektiivselt tööle panna.

Koolitusel õpivad osalejad:

• tundma inimkäitumise eripärasid ja nende psühholoogilisi põhjusi;
• erinevaid juhtimisvõtteid, millega mõjutada inimkäitumist;
• mitteverbaalset kommunikatsiooni, mis lekitab inimeste tegelikke suhtumisi;
• tuvastama valetamist ja manipulatsiooni peamisi võtteid.

Sisu

Esimese koolituspäeva teemad:

• Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised
• Inimkäitumise eripärad
• Teadvus versus alateadvus. Kuidas langetame otsuseid? Atlas of Emotion ja neuroteadlaste uuringud – millised välisimpulsid põhjustavad milliseid emotsioone? Kuidas käitume erinevaid emotsioone kogedes?
• Mitteverbaalne kommunikatsioon. Kuidas lugeda kehakeelt, mis lekitab varjatud suhtumisi. Millest kõnelevad erinevad mikro- ja makroilmed, käte liigutused, keha poosid, rindkere liikumised, jalgade asendid jt. mitteverabaalsed signaalid. Siiras versus ebasiiras käitumine. Hääletoon, kõne rütm, liigutuste tempo muutused. Kuidas ette aimata, kes grupi liikmetest haakub uuendustega ning kes neid eirama hakkab? Mida näitavad teadusuuringud ja kuidas neid teadmisi praktikas rakendada?

Teise koolituspäeva teemad:

• Valetamise tuvastamine. Valetamise psühholoogia. Valetamise tuvastamine verbaalsete ja mitteverbaalsete signaalide abil. Valetamise psühholoogia. Empaatia ja valed. Valetaja sõnavalik. Mitteverbaalsed signaalid valetamisest.
• Sotsiopaadi käitumismustrid ja kehakeele signaalid, mis viitavad, et tegemist on potentsiaalse sotsiopaadiga. Manipulatsiooni olemus ja peamised manipulatsiooni võtted. Mida teadusuuringud näitavad sotsiopaadi ajude kohta? “Valgekraelised” sotsiopaadid. Kuidas käituda, sattudes sotsiopaadi ohvriks?

Koolitaja kogemus

Lektoriks on Ülli Kukumägi – pikaajalise kogemusega koolitaja, kehakeeleekspert, psühholoog ja hüpnoterapeut. Praegu kirjutab Ülli doktoritööd grupi tulemuslikkusest, lähtudes mitteverbaalsest kommunikatsioonist grupi liikmete vahel. Tema koolitusi iseloomustatakse väljenditega „väga põnev“, „praktilisi teadmisi jagav“, „kaasahaarav“, „laialdaste teaduspõhiste teadmistega lektor, keda võiks üha uuesti kuulata“. Vaata lektori kohta lähemalt: www.bodylanguageacademy.ee

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Hind

240 eurot + KM

Registreeri

Registreerimine pole avatud