Kõne ja keele toetamine läbi häälemängude ja muusikategevuste

Koolituse algus:

10. september 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 27.05.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse muusikaõpetajad – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on läbi muusika, mängulise häälikute-ja häälemängude süsteemi (Anne-Liis Poll „Häälemängud“) arendada kõne-ja keele arengut ning loovat ja vaba häälelist eneseväljendust.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

Koolitusel õpitakse, kuidas arendada läbi muusika ja mängulisuse laste kõne-ja keele arengut, rütmi- ja kuulmistaju, julgustatakse õpetajat häälega kaasa mängima, arendatakse õppija kehatunnetust, peenmotoorikat, koordinatsiooni, laulmist ning lisaks tuntakse rõõmu muusikast!

Päev on praktiline ja sisaldab palju mänge, liisusalme ja muusikategevusi, mida kohe koos lastega teha saab. Koolituse juurde kuulub ka materjal, kus on kirjas koolitusel õpetatud mängud, salmid ja materjalid.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õpiväljundina

  • Saab õppija tööriistad häälega mängimiseks, areneb tema rütmi- ja kuulmistaju, hääleaparatuuri kasutus,  kehatunnetus, peenmotoorika, koordinatsioon ja laulmine.

Soovitatud kirjandus

  • Anne-Liis Poll “Häälemängud”
  • Tõnu Tepandi “Alguses on hääl: mõtlemised häälest, mängust ja inimesest”
  • Rüütel, E., Elenurm, T., Pehk, A., Tomberg, M., Visnapuu, P. (2001). Loomismäng: muusika-, sõna-, liikumis-,kunsti- ja värviharjutusi rühmatööks. Rüütel, E (toim.). Tallinna Pedagoogikaülikooli Terviseuuringute labor.
  • Sööt, A. (2011). Loovmäng. Viljandi: Ecoprint.
  • MacDonald, R. (2014). Music health and wellbeing. W. Thomson (toim.), Music in the Social and Behavioral Sciences: An Encyclopedia. Edinburgh: Thousand Oaks, 1(1).
  • MacDonald, R., Wilson, G. (2014). Musical improvisation and health: a review. Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 4(20), 1-18.
  • Newham, P. (1998). Therapeutic voicework : principles and practice for the use of singing as a therapy. London, Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
  • Newham, P. (1999) Using Voice and Song in Therapy: The Practical Application of Voice Movement Therapy. London, Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.

Koolitaja kogemus

Karolin Saariste on muusik, koolitaja ja ettevõtja.  Ta on lõpetanud Eesti muusika-ja teatriakadeemia kaasaegse hääleimprovisatsiooni magistrantuuri,  on välja andnud debüütalbumi „Südamekutse“ (2022) ja EP „Vari (2023). Ta on juhendanud hääleimprovisatsiooni kursust BFM-i bakalaureuseõppes, Viljandi Pärimusmuusika Keskuses, Baltic Sea Philharmonic orkestri loomelaagris, teinud koostööd koolitus- ja nõustamiskeskus Hoolinguga, erinevates loome-ja keelekümbluslaagrites, koolides ja lasteaedades. Ta on töötanud ka beebide- ja väikelaste, lasteaia-ja kooli muusikatundide õpetajana. Hetkel töötab Karolin aktiivselt muusikuna, koolitajana, ettevõtjana ning Kolme Kandi Rahvamaja juhatajana Raplamaal. Koduleht: www.karolinsmusic.com

 

 

 

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud