Kõnearendus väikelastel – tähed ja häälikud saavad lugudeks ja mängudeks, 13.10.2022

Koolituse algus:

13. oktoober 2022 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

 

 

 

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Õppe eesmärgid

 • Kursusel osalenu saab ülevaate uue aastatuhande mudilastele mõeldud raamatutest.
 • Kursusel osalenu saab ülevaate mängulistest tegevustest, mis aitavad õppida tähti ja lugemist ning arendavad last kõnes ja kirjas
 • Kursusel osalenu saab ülevaate  üks- ja mitmekeelsete laste keelelisest arengust
 • Kursusel osalenu saab ülevaate lapse keelelisest kasvukeskkonnast ja selle mõjust keelele
 • Kursusel osalenu saab ülevaate praktilisest nõuannetest, kuidas toetada lapse keelelist arengut

Õppe sisu

 • Uue aastatuhande lastekirjandus
 • Mängud tähtedega ja lugudega
 • Keelelise kasvukeskkonna mõju keeleomandamisele
 • Praktilised nõuanded, kuidas toetada lapse keeleomandamist

Õppe tulemusena

Koolituse läbinu…

 • on kursis värske lastekirjandusega ja oskab valida raamatuid vastavalt lasteaia õppetegevustele.
 • oskab erinevaid lugemismänge ja tegevusi, mis kaasavaid lugusid ja raamatuid.
 • teab lapse keelelise arengu etappe, on saanud ülevaate eesti keelt emakeelena kõneleva lapse keelelise kasvukeskkonna olulistest teguritest ning oskab ise toetada keeleliste ja loovate tegevuste abil lapse keeleomandamist ja keelelist arengut.

Koolitajate kogemus

Jaanika Palm on omandanud Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi eesti kirjanduse erialal. Alates aastast 2000. töötab Eesti Lastekirjanduse Keskuses lastekirjanduse uurijana. On  „Lastekirjanduse sõnastiku“ (2006), ülevaatliku uurimuse  „Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012” (2014) ning esseekogumiku „Lastekirjanduse kuldvara“ (2018) üks autoreid. Koostanud beebide kinkeraamatu „Pisike puu“, luuletajate valik- ja koondkogusid (Olivia Saar, Ott Arder jm) ning jutuvalikuid („Meie laste unejutte“,  „Meie laste loomajutte“, Meie laste muinasjutte“), kirjutanud raamatutele eessõnu. Jaanika Palm on avaldanud rohkelt uurimuslikke ja lastekirjandust tutvustavaid artikleid, esinenud seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui välismaal. Alates aastast 2021 on ta lastekirjanduse ajakirja Nukits toimetaja.

Katrin Tõnisson on nelja lapse ema ja alates aastast 2012 Eesti Lastekirjanduse Keskuse programmijuht. Ta koostab ja viib läbi programme ja tegevusi nii 2-3 aastastele mudilastele kui ka põhikooli lõpuklassidele. Ta peab raamatuga koos kasvamist lapse arengus väga oluliseks.  Ettelugemine ja mängud tähtede ja sõnadega on hindamatu väärtusega ja peaksid saatma last nii kodus, lasteaias kui koolis.

Andra Kütt on Tallinna Ülikooli nooremteadur ja lingvistika doktorant. Tema uurimisvaldkond on esimese keele omandamine, huvikeskmes on erineva kasvukeskkonna mõju eesti keelt emakeelena omandavate laste keelelisele arengule. On asutanud Keeleilu Erahuvikooli, mille õpe on suunatud eesti keele loovale õpetamisele.

Soovitatud kirjandus

• Tea ja Toimeta 49, 2022 “Jutukalt, sõnakalt ja nutikalt”.
• “Lapse loovuse hoidmine ja arendamine”, 2020. Koostanud: Eda Heinla Kaasautorid: Viire Sepp, Andra Kütt, Rave Puhm, Marika Kundla, Liina Kolk
• Infovoldikud „Lapse keeleomandamine“ ja „Meie lapsel mitu keelt“

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud