Juhid see on teile: Kuidas kriisiolukorras juhtida ennast ja toetada teisi?

Koolituse algus:

13. märts 2024 09:30

Koolituse lõpp:

14:45

Registreerimine 19.02.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse juhid – grupis 30 in

Koolituse maht

5 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

 • Anda osalejatele teadmisi kriisi olemusest ja inimeste reageerimise viisidest kriisiolukorras.
 • Anda osalejatele teadmisi, mida inimesed vajavad ja kuidas neid parimal viisil kriiside läbimisel toetada.
 • Anda osalejatele tehnikaid ja tööriistu iseenda tasakaalu säilitamiseks, olukorra analüüsimiseks ning adekvaatse reageerimisviisi valimiseks keerulises olukorras.
 • Anda osalejatele võimalus kogemuste jagamiseks ning üksteise toetamiseks ning jõustamiseks.

Ajakava

09.15 – 09.30   Saabumiskohv
09.30-11.00       Koolitus
11.00 –  11.15       Kohvipaus
11.15 –  12.45      Koolitus
12.45 –  13.15     Lõuna
13.15 – 1 14.45    Koolitus

Koolituse eesmärk

 • Anda osalejatele teadmisi kriisi olemusest ja inimeste reageerimise viisidest kriisiolukorras.
 • Anda osalejatele teadmisi, mida inimesed vajavad ja kuidas neid parimal viisil kriiside läbimisel toetada.
 • Anda osalejatele tehnikaid ja tööriistu iseenda tasakaalu säilitamiseks, olukorra analüüsimiseks ning adekvaatse reageerimisviisi valimiseks keerulises olukorras.
 • Anda osalejatele võimalus kogemuste jagamiseks ning üksteise toetamiseks ning jõustamiseks.

Koolituse teemad

 • Kuidas inimesed kriisis reageerivad?
 • Millist abi vajavad inimesed kriitilistes olukordades?
 • Juhi esmased ülesanded kriisiolukorras.
 • Kuidas iseennast juhtida ja pingelises olukorras tasakaalu säilitada.
 • Juhi vastutus jagada vastutust.
 • Individuaalsed tugevused ja arengukohad kriisiolukordade lahendamisel.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õpiväljundina osaleja

 • on teadlik inimese kriisireaktsioonidest
 • oskab märgata ja teab, kuidas toetada kriisis kolleegi
 • teab juhi esmaseid ülesandeid kriisi lahendamisel
 • oskab tehnikaid kuidas ennast kriitilises olukorras juhtida
 • on teadlikum enda võimalustest, tugevustest ja arengukohtadest kriisi juhtimisel

Koolitaja kogemus

Koolitaja Katrin Roosileht, diplomeeritud superviisor/coach, psühholoog, psühhoterapeut, koolitaja

 

 

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud