Kuidas lapsed õpivad? 3. juuni 2021

Koolituse algus:

03. juuni 2021 10:00

Koolituse lõpp:

15:30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, osalejate arv max 25 inimest

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Kaasata õppijaid aktiivselt mõtlema õppimise olemuse üle (ja kuidas see teadmine võiks aidata õpetajat), peamiste õppimisse puutuvate tunnetusprotsesside üle (ja kuidas neid teadmisi praktiliselt rakendada), spetsiifilisemalt keskendudes täidesaatvatele funktsioonidele ja mälule; ning sellele, millistel viisidel saaks toetada seda, et õppija järk-järgult õpiks ka ise end õpiprotsessis suunama.

Teemad

  • õppimise olemus, tunnetusprotsessid, enesejuhitud õppimine

Õpitulemusena

osalejad hoomavad õppimisprotsessi keerukust ja nüansseeritust ning hindavad teaduspõhiseid teadmisi õpiprotsessi kohta; uudishimu tekkimine teemade edasiseks uurimiseks

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30 Koolitus

 

Koolitaja kogemus

Grete Arro – pikaajaline töö õpetajakoolituse arendaja ja lektorina; phD psühholoogias; õppimisega seotud protsesside uurimine.

Soovituslik kirjandus

Grete soovitab vaadata ära Kati Ausi ja Grete Arro koostatud videoõpiku “Õppimine ja psühholoogia”: https://edidaktikum.ee/et/content/%C3%B5ppimine-ja-ps%C3%BChholoogia

 

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud