KUIDAS LAST HEAGA SUUNATA? 5. NOVEMBRIL 2019

Koolituse algus:

05. november 2019 10:00

Koolituse lõpp:

10:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa (va Tallinn) lasteaia rühmaõpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Koolituse eesmärk

Juhendada rühmaõpetajaid tundma ära erinevaid tundeid, mis enda ja laste käitumist suunavad.
Rakendada loovust eneseväljendamiseks.
Tutvustada vägivallatu suhtlemise põhitõdesid ja õpetada neid rakendama suhtlemisel kolleegide ning lastega praktiliste harjutuste abil.

Õppe sisu

  • Vägivallatul suhtlemisel põhineva keelekasutuse mudeli tutvustamine ja harjutamine
  • Laste positiivne distsiplineerimine
  • Kuulamise tehnikad lastele uute oskuste õpetamisel
  • Loomingulised ja mängulised väljendusviisid tunnetega tegelemiseks
  • Tunnete kaart – praktiline töövahend laste emotsionaalse intelligentsuse arendamisel

Õppe tulemusena

saavad osalejad:

  • Teadlikkuse tunnetest
  • Oskuse suunata tähelepanu olukordade objektiivsele vaatlusele hinnangute andmise asemel
  • Oskuse toetada laste eneseteadlikkust ja enesekindlust
  • Oskuse last positiivselt distsiplineerida

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Koolitajate kogemus

Piret Rass
Olen hariduselt inglise filoloog ning väga pikalt on mind huvitanud keelekasutus, mis meid üksteisele lähemale toob ja milline rohkem eraldatust põhjustab: sestap viisin end kurssi vägivallatut suhtlemisega.
Lisaks eelpool mainitule õppisin 2008. aastal psühholoogiat ning nüüdseks tegelengi  kahel alal: annan inglise keele tunde ning nõustan kliente. Aeg-ajalt viin läbi koolitusi enesejuhtimise ning vägivallatu suhtlemise alal, sest need on minu lemmikteemad ja mulle meeldib edasi anda huvitundjatele oma teadmisi.

Kaidi Malk
Olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia, töötanud disainerina. 2005.aastal hakkas mind sügavamalt huvitama tunnete ja enesejuhtimise teema, täiendasin end paljudel erinevatel koolitustel. Nüüdseks olen nõustanud tunnete tundmise osas täiskasvanuid, lapsi ja lapsevanemaid üle kümne aasta ja korraldanud selle teemalisi töötube. Minu jaoks on oluline loovuse alleshoidmine läbi elu. Viin läbi täiskasvanute loovustunde.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud