Kuidas toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset arengut lasteaias?

Koolituse algus:

14. september 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

  1. anda koolitusel osalejatele ülevaade eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasustest;
  2. tutvustada eakohaseid lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise võtteid;
  3. suunata lastega töötavaid professionaale sotsiaal-emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastele empaatiliselt lähenema;
  4. suunata õpetajaid enam tähelepanu pöörama oma vaimse tervise eest hoolitsemisele.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse tutvustus

Meeskonnakoolituse käigus tuletatakse õpetajatega ühiselt meelde eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasused, peatutakse põgusalt sotsiaal-emotsionaalse arengu kõrvalekalletel ning nendest tulenevatel lasteaias enam esinevatel käitumis- ja tundeelu raskustel. Enam tähelepanu pööratakse meeskonnakoolitusel lapse enesekontrolli oskuse arengu toetamisele. Räägitakse sellest, mida saavad lasteaiaõpetajad iseseisvalt ja mida koostöös koduga ära teha, et lapse sotsiaal-emotsionaalset arengu toetada, aga ka sellest, kuidas enda kui lastega töötava professionaali, vaimset tervist hoida. Koolitusel on õpetajatel võimalik arutleda oma praktilises töös esile kerkinud keerukamate juhtumite teemadel, saada tagasisidet ja soovitusi edasiseks tegevuseks.

NB! Meeskonnakoolituse praktilisest väljundist tulenevalt oleks soovitav, kui vähemalt 2-3 õpetajat oleks valmis koolitusel tutvustama mõnda enda jaoks keerulist juhtumit.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Koolituse tulemusena

  • teavad koolitusel osalenud kaasaegseid lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise võtteid;
  • oskavad sotsiaal-emotsionaalsete raskustega lapse probleemidele empaatiliselt läheneda ning lapse toimetuleku toetamiseks sobilikke strateegiaid rakendada; koolituse läbinud väärtustavad enda vaimse tervise olulisust ning
  • teavad olulisemaid lastega töötava professionaali hea vaimse tervise hoidmise võtteid.

Koolitaja kogemus

Mari-Liis Kaldoja , PhD (külalisteadur, Kennedy Krieger Institute, Johns Hopkins School of Medicine; laste neuropsühholoogia dotsent, Haridusteaduste Instituut, Tallinna Ülikool; kliiniline lapsepsühholoog ja neuropsühholoog, Mustamäe Lastehaigla, Confido Meditsiinikeskus).

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud