KUIDAS VÄLTIDA LÄBIPÕLEMIST (KOOLITUS JUHTIDELE). 23. APRILLIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

23. aprill 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete õppeasutuste juhid

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Teadvustada läbipõlemisele viitavaid emotsionaalseid, käitumuslikke ja tervislikke sümptomeid ning osata rakendada sekkumismeetodeid läbipõlemise ennetamiseks; samuti tutvustada positiivse psühholoogia ja vaimse tasakaalu suurendamise võimalusi töökohal.

Teemad

  • läbipõlemise olemus ja etapid; käitumuslike ja emotsionaalsete eripärade märkamine igas etapis ning sekkumisvõimalused igal tasandil;
  • väsimuse, kurnatuse, liigse muretsemise ja kontrollivajaduse ning irratsionaalsete mõtete ja tagasilangustele viivate emotsioonide ennetamine ja/v. igapäevane toimetulek. Praktiliste juhtumite analüüs. Isiksuslikud ja kogemusepõhised eripärad ennetamisvõimaluste valikul. Hoiakud, eelarvamused, väärtushinnangud, mis mõjutavad (toetades v. takistades) meie läbipõlemise ennetamist. Enesemotivatsiooni suurendamise tehnikad vaimse tasakaalu säilitamise tagamiseks.
  • muutuste algatamine meeskonnas ja isiksuslikul tasandil, et aktiveerida positiivset psühholoogiat ja vaimset tasakaalu töökohal; mõttemuutuste võimalused lähtudes psühholoogilistest eneseabivõtetest.
  • konfliktide lahendamine ja juhi kui lepitaja roll kollektiivis, säilitades sealjuures iseenda sisemist tasakaalu; suhtlemine erinevate isiksustega, et tagada sujuv koostöö.
  • lõõgastustehnikad ja positiivsete enesesisenduste loomine indiviidi ja kollektiivi tasandil.

Koolitaja

Marju Koor, MSC (psühholoog)

Omab koolitajana andragoogi 6. kutsetaset ning on läbinud 2014 a. suhtlemistreenerite väljaõppe. On õppejõuks erinevates kõrgkoolides ja töötab praktiseeriva psühholoogina. Lõpetas 2002 a. Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna ning kaitses teadusmagistrikraadi 2010.a. On töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilaspsühholoogina ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõu ja psühholoogina. Käesolevalt tegeleb Tartu Ülikooli õendusteaduskonnas arstitudengitele suhtlemis- ja kriisialaste teadmiste ja oskuste õpetamisega ning OÜ Jako Koolitus riskigruppi kuuluvatele noortele suunatud projektide juhtimisega. Samuti täiendab end erialaselt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) teraapia ja suhtlemistreenerite väljaõppes.  Alates 2002. aastast on koolitajana keskendunud peamiselt tervishoiutöötajate ja pedagoogide psühholoogiaalaste teadmiste arendamisele. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine, motiveerimine ja arengupsühholoogia.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud