Laagri Lasteaia keskkonnahariduslik konverents: Igaühe panus loeb

Koolituse algus:

25. september 2024 10:00

Koolituse lõpp:

16:00

Registreerimine 27.05.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Laagri Lasteaed

Osalejad

Harjumaa alusharidusejuhid, õpetajad, assistendid – grupis 50 inimest

Koolituse maht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

Õpetajate keskkonnateadlikkus ning teadmised avastus- ja uurimusliku õppe laiapõhjalisest kasutamisest alushariduses.

Teemad

  • Kuidas käituda keskkonnasõbralikult?
  • Rohereform ja kestlik areng
  • Säästlik ja ressursiteadlik majandamine – tuleviku võti
  • Ressursside väärindamine, taaskasutus
  • Praktikult praktikule: uurimuslik ja avastusõpe, loodushoid, keskkonnateadlikkus, Roheline kool
  • Projektõpe ja õuesõpe

Õppe lõpetamise nõuded

Kontaktõppes õppes osalemine

Esinejad

Metsaressursi haldur Aapo Sepp, rohereformi eestvedaja Kristi Klaas, praktikud lasteaedadest, keskkonnateadlike gümnasistide vaade ning teised esinejad

Vastutav läbiviija: Krista Aruoja, Laagri Lasteaia direktriss

 

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud