LAPSE ARENGU HINDAMINE. KOOLIVALMIDUSKAART. 25. OKTOOBRIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

25. oktoober 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) juhid, õpetajad ja tugispetsialistid

Õppekava kogumaht

11 akadeemilist tundi. Iseseisva töö osakaal: kuni 4 tundi (lapse arengu hindamisega seotud juhendmaterjalidega, näidistega süvendatult tutvumine, analüüsimine- parima praktika rakendamiseks).

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

 • õppija tunneb erinevaid metoodikaid lapse arengu hindamiseks ja oskab teha valikuid kasutatavate metoodikate hulgast;
 • õppija mõistab lapse koolivalmiduse kujunemise etappe ja oodatavaid õpitulemusi koolivalmiduse määratlemisel;
 • õppija oskab koostada koolivalmiduskaarti;
 • õppija on valmis lapsevanemale tagasisidestama lapse arengu edenemise tulemusi ja koostöös perega leidma lapsele parimad võimalused edaspidiseks õppimiseks.

Õppekava sisu kirjeldus

 • Lapse arengu jälgimise ja hindamise võimalusi lasteaias kasutatavate näidete alusel.
 • Koolivalmidus ja koolivalmiduskaart kui lapse sujuva haridustee kujundamise alus
 • Koolivalmiduskaardi struktuur ja soovitused lapse arengu aspektide kirja panekul koolivalmiduskaardil.
 • Perega koostöö lapse arengu suunamisel: arenguvestluse eesmärgid, korraldus, õpetaja ja lapsevanema ettevalmistus arenguvestluseks.
 • “Raskete” vestluste läbiviimist toetavad suhtlemisoskused.

Koolitaja

Reeli Simanson, Tabasalu lasteaia „Tibutare“ direktor. Reelil on täiskasvanute koolituskogemus 16 aastat, peamiselt Tallinna Ülikooli TÕK lektorina õppeasutuse juhtidele ja õpetajatele. Tallinna Pedagoogilises Seminaris õpetab Reeli valikainet „Lasteaed kui organisatsioon“ ning on läbi viinud ülevabariigiliselt õppeasutuste meeskonnakoolitusi. Reeli on omandanud kõrghariduse pedagoogikas ja magistrikraadi organisatsioonikäitumises.

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorsel koolitusel osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

 • õppija tunneb erinevaid metoodikaid lapse arengu hindamiseks ja oskab teha valikuid kasutatavate metoodikate hulgast;
 • õppija mõistab lapse koolivalmiduse kujunemise etappe ja oodatavaid õpitulemusi koolivalmiduse määratlemisel;
 • õppija oskab koostada koolivalmiduskaarti;
 • õppija on valmis lapsevanemale tagasisidestama lapse arengu edenemise tulemusi ja koostöös perega leidma lapsele parimad võimalused edaspidiseks õppimiseks.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud