Lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine

Koolituse algus:

19. november 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 27.05.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, assistendid – grupis 25 inimest

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

Juhtida tähelepanu võimalustele, kuidas toetada koolieelse väikelapse emotsionaalset arengut ja anda juhiseid probleemsete olukordade lahendamiseks.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

Koolituse keskpunktiks on lapse emotsionaalse maailma mõistmine ja probleemne käitumine. Vaatleme, mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ning kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel. Koolituse käigus on fookuses ka lapse probleemne käitumine ja lahendused probleemsetele olukordadele – selle tagamaad, võimalikud lahendused, võrgustik ja selle koostöö, juhtumisanalüüsid.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine.

Õpiväljundina saavad osalejad kaasa

  • mõistab paremini, missugused on seosed lapse emotsiooni ja käitumise vahel ning
  • oskab paremini juhtida probleemseid olukordi

Koolitaja kogemus

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud