Lapse viha, turvaline toimetulek, 29.09.2021

Koolituse algus:

29. september 2021 10:00

Koolituse lõpp:

15:30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, osalejate arv 25 inimest

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Õppe eesmärk

Anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks. Kursus annab võimaluse lisaks lapse tugevate tunnete paremale mõistmisele ja toetamisele, parandada ka enda oskusi viha valitsemise osas ning annab kindlustunde kriitilistes olukordades toimetulekuks.

Õppe sisu

  • Viha tunne ja agressiivne käitumine. Vihastumise erinevad tasemed.
  • Miks on vihaga toimetulek lapse jaoks raske?
  • Emotsioonid ja aju.
  • Eneseregulatsioon: olukorra tõlgendused, “pidurite” tõmbamine.
  • Täiskasvanu võimalikud abistavad käitumised lapse tugevate tunnete väljendamise korral nii viha tunde eskalatsiooni kui taastumisstaadiumis.
  • Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele. Rahunemisvõtted.

Õpitulemus

Koolituse läbinu..

  • teab vihastumise erinevaid astmeid ja võimalikke abistavaid sekkumisviise;
  • on analüüsinud enda viha väljendusmustreid;
  • teab lastele tugevate tunnetega toimetuleku oskuste õpetamise põhimõtteid ja erinevaid töövõtteid.

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30   Koolitus

Koolitaja kogemus

Angela Jakobson, kliiniline psühholoog

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud