LAPSED MÄNGIDES LUGEMA, 16.septembril 2020

Koolituse algus:

16. september 2020 10:00

Koolituse lõpp:

16:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Õppe eesmärk

 • osalejad mõistavad lugema õppimiseks vajalike eeloskuste olulisust;
 • osalejad omandavad praktilisi oskusi inspireeriva õppeprotsessi kujundamisel õppijast lähtuvalt;
 • osalejate loovus on lugema õpetamise etappide lõimimisel erinevate teemade ja ainevaldkondadega on suurenenud;
 • osalejatel on täienenud teadmised robootika ja nutiseadmete kasutamisvõimalustest lugema õppimise teekonna mitmekesistamisel.

Õppe sisu

 • ettevalmistus ja eeloskused lugemiseks
 • erinevad võimalused kaasahaarava õppeprotsessi kujundamiseks ja lõimimiseks lasteaias
 • mängulised võtted, lauamängud, liikumismängud, robootika ja nutiseadmete kasutamisvõimalused
  • koolitus sisaldab loengut, erinevaid rühmatöid, praktilisi tegevusi ning koolitusmaterjali

Õppe tulemusena

 • oskab teadlikumalt planeerida lugemise eeloskuste arendamiseks vajalikke tegevusi;
 • kasutab õppijast lähtuvaid didaktilisi võtteid õppeprotsessis;
 • teab võimalusi, kuidas erinevate mängude ning robootika- ja nutivahenditega muuta lugema õppimine põnevamaks;
 • tuleb edukamalt toime inspireerivate tegevuste lõimimisega õppe- ja kasvatustöös.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Koolitaja kogemus

Merit Kvatš (vanemõpetaja, TLÜ haridusteaduste magister, Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse liige) on 30-aastase praktilise kogemusega õpetaja. Üle kümne aasta on ta lisaks rühmaõpetaja tööle aidanud individuaalselt lapsi tugiõpetajana, toetades laste psüühiliste protsesside ja õpioskuste arengut, sealhulgas lugemis-ja kirjutamisoskust. 2018. aasta mais lõpetas Merit mänguterapeudi väljaõppe, mis aitab tal paremini mõista lapsi ja leida just igale lapsele sobiv lähenemis- ja õppimisviis. Oma teadmisi ja kogemusi on ta jaganud koolitajana erinevatel koolitustel.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud