Lapsed mängides lugema, 18.03.2022

Koolituse algus:

18. märts 2022 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

 • Osalejad mõistavad lugema õppimiseks vajalike eeloskuste olulisust
 • Osalejad omandavad praktilisi oskusi inspireeriva õppeprotsessi kujundamiseks õppijast lähtuvalt
 • Osalejate loovus lugema õpetamise etappide lõimimisel erinevate teemade ja ainevaldkondadega on suurenenud
 • Osalejatel on täienenud teadmised robootika ja nutiseadmete kasutamisvõimalustest lugema õppimise teekonna mitmekesistamisel

Õppe sisu

 • Ettevalmistus ja eeloskused lugemiseks
 • Erinevad võimalused kaasahaarava õppeprotsessi kujundamiseks ja lõimimiseks lasteaias
 • Mängulised võtted, lauamängud, liikumismängud, robootika ja nutiseadmete kasutamisvõimalused
 • Koolitus sisaldab loengut, erinevaid  rühmatöid, praktilisi tegevusi ning koolitusmaterjali

Õpitulemused

Õpetaja:

 • oskab teadlikumalt planeerida lugemise eeloskuste arendamiseks vajalikke tegevusi
 • kasutab õppijast lähtuvaid didaktilisi võtteid õppeprotsessis
 • teab võimalusi, kuidas erinevate mängude ning robootika- ja nutivahenditega muuta lugema õppimine põnevamaks
 • tuleb edukamalt toime inspireerivate tegevuste lõimimisega õppe- ja kasvatustöös

Koolitaja kogemus

Merit Kvatš (mänguterapeut, vanemõpetaja, TLÜ haridusteaduste magister, Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse liige 2015-2020) on 30-aastase praktilise kogemusega õpetaja. Üle kümne aasta on ta lisaks rühmaõpetaja tööle aidanud individuaalselt lapsi tugiõpetajana, toetades laste psüühiliste protsesside ja õpioskuste arengut, sealhulgas lugemis-ja kirjutamisoskust. Terapeudina töötamine, aitab tal paremini mõista lapsi ja leida just igale lapsele sobiv lähenemis- ja õppimisviis. Oma teadmisi ja kogemusi on ta jaganud koolitajana erinevatel koolitustel.

Soovituslik kirjandus

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud