Lapsest lähtuv kasvatus: projektõpe

Koolituse algus:

09. märts 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Õppekava sisu kirjeldus

Viimaste aastate olulised märksõnad haridusmaastikul on nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe. Projektõpe on õpiviis, mis võimaldab rakendada lapsest lähtuvaid põhimõtteid ja liikuda nüüdisaegse õpikäsituse suunas. On selge, et haridusmuutuste elluviimisel on võtmeroll just õpetajal, kui protsessi juhil. Koolitusel võtame fookusesse antud teemad nii kasvatusfilosoofilises kui ka praktilises vaates.

Teemad

  • muutused haridusmaastikul ja väljakutsed õpetaja töös;
  • nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuva kasvatuskultuuri ja projektõppe seos;
  • tulevikuoskused ja nende kujundamine lasteaias;
  • õpetaja muutunud roll: õpetaja kui juht oma “osakonnas”;
  • rühmameeskonna koostöö lapsest lähtuvas õpiruumis;
  • projektõpe praktikas (praktilised näited praktikult praktikule).

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

  • teab nüüdisaegse õpikäsituse, lapsest lähtuva kasvatuse ja projektõppe põhimõtteid;
  • mõistab õpetaja rolli haridusmuutuste elluviimisel;
  • oskab kasutada projektõppe praktilisi võtteid.

Koolitaja kogemus

Ilona Sillak on Hoolingu koolitaja, superviisor ja coach. Enne Hoolingu loomist töötas ta pikalt lasteaias erinevate töörollides. Täpsemalt https://www.hooling.ee/meist/

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud