LASTE LOOVUSE ARENDAMINE JA ÕPPIMINE LÄBI MÄNGU. 25 OKTOOBRIL 2019 TALLINNAS

Koolituse algus:

24. oktoober 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

• Tõsta õpetajate teadlikkust loovalt mõtlemise vajalikkusest tuleviku ühiskonnas.
• Kogemuste vahetamine loovust arendavate õppemeetodite praktiliseks kasutamiseks õppetegevuses.

Õppekava sisu

• Loovus, julgus, katsetamine, eksimine – uued ideed – tuleviku väljavaade.
• Kasvatusstiili ja sotsiaalse keskkonna mõju lapse loovuse arengule.
• Praktilised tegevused, näited ja arutelud erinevatest võimalustest loovuse arendamisest ning õppimisest läbi mängu.

Õppe tulemused

  • Teadmised loovusest ja loovust toetavast õpikeskkonnast.
  • Praktilised oskused kasutada loovalt ja mänguliselt erinevaid õppemeetodeid.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja

Kristina Kalf on töötanud lasteaias lasteaiaõpetajana, liikumisõpetajana ja kutsekoolis kutseõpetajana, Koostanud erinevaid õppemänge. Hetkel ettevõtja. Loe Kristina tegemistest :https://arhiiv.saartehaal.ee/2012/04/04/kristina-kalf-koostas-mudilastele-arendava-tahe-ja-numbrimangu/

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud