LIIKUMISMÄNGUD JA HARJUTUSED, LÕIMIMINE TEISTE ÕPPEVALDKONDADEGA. 21.NOVEMBRIL 2019

Koolituse algus:

21. november 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Tabasalu Lasteaed Tibutare (Lasteaia 7, Tabasalu, Harjumaa)

Osalejad

Harjumaa (va Tallinn) koolieelsete lasteasutuste liikumisõpetajad ja rühmaõpetajad

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi (10.00-15.15), iseseisvat tööd ei ole

Koolituse eesmärk

Kursusel osaleja:
• oskab omavahel lõimida erinevaid õppevaldkondi;
• omandab läbi praktilise tegevuse erinevaid teadmisi liikumismängude lõimimisest;
• osaleb praktilistes tegevustes, tegutseb aktiivselt ja mõtleb kaasa.

Õppe sisu

• Tegevusvaldkondade lõimimine – kuidas siduda erinevaid õppevaldkondi liikumisega.
• Liikumismängud ja harjutused – lahtised õppetegevused erinevas vanuses Tibutare Lasteaia lastega.
• Liikumismängud ja harjutused – praktilised näited erinevas vanuses lastele.

Õppe tulemusena

Kursuse läbinu:
• suudab siduda erinevaid õppevaldkondi liikumismängude ja liikumistegevustega;
• oskab planeerida harjutusvara ja juhendada lõimitud liikumistegevusi lasteaias;
• kasutab saadud teadmisi praktiliselt liikumistegevustes.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa õppematerjali „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused IV osa“, mis sisaldab ülevaadet koolitusel käsitletud liikumismängudest ja harjutustest. Materjal on leitav elektrooniliselt EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide registrist aadressil: https://treener.eok.ee/oppematerjal_vaata.php?id=209

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja kogemus

Anna Sõõrd on meisterõpetaja (alates 28.11.2018 meisterõpetaja kutse, tase 8), kes töötab alates 2008.a Tabasalu Lasteaed Tibutare liikumisõpetajana ning tegutseb ka Huvikool Ring treenerina. Õpetaja Anna lõpetas TPedI magistrikraadile vastava kvalifikatsiooniga kehalise kasvatuse erialal ning seejärel töötas üle 20 aasta kehalise kasvatuse õpetajana Aravete Keskkoolis ja Paide Gümnaasiumis.
2012. aasta kevadest on ta jaganud oma oskusi, teadmisi ja kogemusi tööst lasteaialastega erinevatel täiendõppe koolitustel. Alates 2016. a korraldab Anna Sõõrd koostöös Ühendus Sport Kõigile ja Eesti Olümpiakomiteega populaarset liikumisõpetajate suvekooli LIISU.

Soovitame riietuda mugavalt, nii et see võimaldaks koolitusel aktiivselt osaleda!

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud