LIIKUMISMÄNGUD TOAS JA ÕUES. 20. NOVEMBRIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

20. november 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) juhid, õpetajad ja tugispetsialistid

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Kursusel osaleja:

 • saab ülevaate lapse kehalise arengu etappidest;
 • õpib, kuidas lõimida erinevaid ainevaldkondi liikumisõpetusega;
 • omandab läbi praktilise tegevuse erinevate vahendite võimalikke kasutusviise.

Sisu

 • Liikumisalased teadmised
 • Lapse arenguetapid
 • Tegevusvaldkondade lõimimine
 • Liikumismängud – praktilised näited erinevas vanuses lastega

Tulemused

Kursuse läbinu:

 • Teab lapse arengulisi iseärasusi;
 • Oskab omavahel lõimida erinevaid ainevaldkondi;
 • Suudab läbi viia erinevaid mängulisi liikumistegevusi, kasutades erinevaid vahendeid.

Koolitaja

Urme Ernits töötab 2001. aastast Tartu lasteaias Triinu ja Taavi liikumisõpetajana. Urmel on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad sporditeaduste erialal. Lisaks on ta läbinud õpetajakoolituse õppekava ja on ennast täiendanud erinevatel erialastel koolitustel.

Soovituslik kirjandus

 • Tea ja Toimeta: 29 Liikumisest
 • Laste rühi kujundamine. Tervise Arengu Instituut
 • Lapse emotsionaalne areng. Kairi Ennok
 • Tegusalt tegijaks. K. Rood, E. Jürgenson, V. Aavik-Vadi
 • Tegijad teevad. I. Väikene, Ü. Tamm, V. Aavik-Vadi
 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
 • Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud