LIITRÜHM – HÄDAABINÕU VÕI HEA VÕIMALUS LASTE ARENGU TOETAMISEKS. 4. APRILLIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

04. aprill 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Tutvustada liitrühma toimimise põhimõtteid ning anda praktilist nõu, kuidas organiseerida õppekavakohast tegevust eri vanusega laste rühmas.

Teemad

 • Lühike ülevaade liitrühmade moodustamisest Eestis, uuringutest ja arvamustest liitrühma kohta: plussid ja miinused.
 • Missugune personal ja töökorraldus toetaks paremini tööd liitrühmas?
 • Missugused metoodikad sobiksid liitrühma?
 • Kuidas liitrühmas õppe- ja kasvatustööd planeerida ja läbi viia.
 • Mille alusel moodustada õpigruppe.
 • Missugune oleks parim liitrühma koosseis ja kuidas tulla toime ebaühtlase koosseisuga rühmaga.

Tulemused

Õppijal on kujunenud visioon liitrühma toimimisest . Õppijal on kindel arusaam õpetaja ja teiste rühma töötajate rollist liitrühmas. Õppijal on vähenenud hirmud liitrühmas  töötamise ees.

Koolitaja

Lee Kerde on omandanud mitmekülgse hariduse – lõpetanud G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli muusikateooria erialal, Tallinna Pedagoogilise Instituudi Kultuurhariduse erialal, Tartu Ülikooli Narva Kolledži koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal (bakalaureusekraad) ja Tartu Ülikooli koolikorralduse erialal (magistrikraad). Lisaks on ta muude väga paljude erialaste ja juhtimiskoolituste seas läbinud Maria Montessori metoodika koolituse, ettevõtluspedagoogika koolituse ning mänguteraapia kursuse. Lee on töötanud koolis ja lasteaias muusikaõpetajana kokku 14 aastat, lasteaiaõpetajana 11 aastat, millest 7 aastat liitrühmas ning lasteaia juhina viimased 14 aastat.

Soovituslik kirjandus

 • Kerde, L. „Lapse areng ja koolivalmidus vanuseliselt homogeenses ja liitrühmas: vanemate ja õpetajate arvamused ning laste arengunäitajad.“ Magistritöö. Tartu 2010
 • Kulderknup, E. „Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus“  Studium 2009
 • Meister, I. „Avastagem laps“ Valgus 1994
 • Nugin, K., Õun, T. “Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias”, Atlex 2017
 • Pitamic, M. “Lapse mängud: Montessori mängud ja tegevused väikelastele”. Pegasus 2010
 • Pitamic, M. „Õpeta mind seda ise tegema“ Koolibri 2006
 • Teras, A. „Liikluskasvatuse läbiviimise võimalusi lasteaia liitrühmas“. http://www.teatoimeta.ee/uus/2013/03/01/liikluskasvatuse-labiviimise-voimalusi-lasteaia-liitruhmas/

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud