Lõimitud liikumismängud toas ja õues, 14.09.2022

Koolituse algus:

14. september 2022 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste liikumisõpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

  • Kursusel osalenu saab ülevaate lapse kehalise arengu etappidest.
  • Kursusel osalenu saab ülevaate erinevate ainevaldkondade lõimimisest liikumisõpetusega.

Õppe sisu

 • Ülevaade seadusest
 • Lapse arengu etapid
 • Valdkondade vaheline lõimumine
 • Erinevad liikumismängud

Õpitulemusena

Koolituse läbinu …

   • teab lapse arengulisi eripärasid;
   • oskab lõimida erinevaid ainevaldkondi;
   • juhib ja loob erinevaid liikumismänge.

Koolitaja kogemus

Urme Ernits omab Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadi sporditeaduste erialal. Lisaks on läbinud õpetajakoolituse õppekava ning omab põhikooli ja gümnaasiumi kehalisekasvatuse ning terviseõpetuse õpetaja kutset. Urme on täiendanud ennast Tallinna Pedagoogikaülikoolis, läbides “Kehaline kasvatus algklassides (1-6 klass) ja “Liikumisõpetus lasteaias” õppekava. Mitmeid täiendkoolitusi on saanud Tallinna Ülikoolis, Avatud Meele Instituudis, Tervise Arengu Instituudis. 2020 aastal ilmus Urme koostatud raamat ”Lõimitud liikumismängud”. 2021 aastal nomineeriti talle Tartu aasta lasteaiaõpetaja tiitel. Hetkel töötab Urme liikumisõpetajana Tartu lasteaias Tripsik.

Autor jagab oma raamatus toodud huvitavaid mänge ja mitmeid tehakse ka läbi.

 

 

 

 

 

 

Soovituslik kirjandus

 • Tea ja Toimeta: 29 Liikumisest
 • Laste rühi kujundamine. Tervise Arengu Instituut
 • Lapse emotsionaalne areng. Kairi Ennok
 • Tegusalt tegijaks. K.Rood, E.Jürgenson, V.Aavik-Vadi
 • Tegijad teevad. I. Väikene, Ü.Tamm, V.Aavik-Vadi
 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
 • Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
 • Lõimitud liikumismängud, U.Ernits

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud